« Tagasi

Reedel, 11.juunil avalikustatakse ERMi tänava hanke tulemused

Tartu vald kuulutas aasta alguses välja ideevõistluse Ermi tänava ja sellega seotud ruumi projekteerimiseks. Hanke eesmärgiks oli leida ideelahendus, mille põhjal hakata projekteerima ja ehitama Ermi tänavat ümber kaasaegseks linnatänavaks, piirkonna peatänavaks.  
 
Ermi tänav asub Tartu vallas Tila külas Raadi endise sõjaväelennuvälja territooriumil. Tänav on endise sõjaväelennuvälja ruleerimisrada, mis ühendab uut ja vana lennurada. Võistluse eesmärgiks oli leida arhitektuuriliselt, ruumiplaneeringult ja funktsionaalsuselt parim lahendus piirkonna tulevasele kesktänavale. Raadi piirkonna areng  on olulisel määral suurendanud Ermi tänava kasutamise intensiivsust. 
 
„Võistluse lähteülesanne oli kontekstist tulenevalt ambivalentne: ühelt poolt militaarlennuvälja superstruktuure säilitav, kuid teisalt maksimaalselt inimmõõtmeline, funktsionaalne ja ka teostatav linnaruum," kirjeldas võistluse põhifookust Tartu vallavanem Jarno Laur.  
 
Ideevõistluse teise vooru valiti portfooliote alusel kolm pakkujat, kes esitasid žüriile oma  kavandid.  
 
Hanke tulemuste avalikustamine toimub 11.juunil kell 13:00 Eesti Rahva Muuseumi Pööriöö kohvikus.