« Tagasi

Tartu Vallavolikogu istung toimub 27.mail

Tartu Vallavolikogu istung toimub 27.mail algusega kell 16:00 Teamsis ja Volises.

 

PÄEVAKORD:

1. Tartu Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 1 „Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine" muutmine

2. Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine

3. Loa andmine Kõrveküla Põhikooli spordihoone sisustuse kasutusrendi hankel eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks

4. Vallavara omandamine Kivistiku tee L1

5. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks Kõnnumaa

6. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks Mesilinnu tn 6

7. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks Väike-Oti

8. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.