« Tagasi

Piirissaarel on rajamisel järgmine tänavavalgustuslõik

Tartu vald on sõlminud hankelepingu Dynamo OÜ-ga Piirissaarel Piiri ja Tooni külas tänavavalgustuse väljaehitamiseks. Nendes külades on planeeritud paigaldada uued õhukaablid uutel puitmastidel koos valgustitega. Tööde esimeses etapis rajatakse tänavavalgustus sadamast Piiri küla poole viival teelõigul kuni vanausuliste kalmistuni, kus see ühendatakse Piirissaare poeni viiva olemasoleva tänavavalgustusega ning poe juurest valla teenuskeskuseni viival teelõigul. Tööde teostamise tähtaeg on 18. juuni 2021, valla eelarvelistest vahenditest kulub sellele 19 023,72 eurot. Tänu tehtavatele töödele saab kaetud enamus Piiri ja Tooni küla nn peatänavate tänavavalgustusest.