« Tagasi

Kobratu IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Kobratu IX geoloogilise uuringu loa taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing MANTRUM (registrikood: 10213174) (aadress Tartu maakond, Tartu vald, Äksi alevik, Äksi tee 14, 60543) esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus Kobratu IX uuringuruumis on menetlusse võetud.

Kobratu IX uuringuruum asub Tartu maakonnas Tartu vallas Kobratu külas katastriüksustel Saamo (79601:001:1105), Pohlaveere (79402:003:0217) ja Matsi (79402:003:0428) eramaal, Kobratu liivamaardlal (registrikaart nr 833). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 13.98 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku. Uurimissügavus on kuni 20 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmine puuraukudes. Muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on materjali terastikulise koostise määramine; topograafiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Geoloogilise uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress: Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 6807438, e-post info@keskkonnaamet.ee)

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, Tartu 51004.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.