« Tagasi

Tartu Vallavolikogu istung toimub 22.oktoobril Jääaja Keskuses

Tartu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. oktoobril 2020 algusega 16:00 Äksis Jääaja Keskuses.

PÄEVAKORD:

1.Tartu valla arengukava 2018-2030 uue redaktsiooni projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Ettekandja: arendusspetsialist Maido Puna ja vallavanem Jarno Laur

2. Eraüldhariduskooli toetus                                                         

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

3. Tabivere Sotsiaalkeskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: jurist Tõnu Vesi

4. Nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks

Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsepp

5. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks (Siilu kinnistu)

Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsepp 

6. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks (Sojamaa keskus 21)

Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsepp             

7. Vallavara omandamine (Kopli-Peetri tee)

Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsepp

8. Vallavara omandamine (Elupuu maaüksus)

Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsepp

9. Ehitise peremehetuse tuvastamine

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

10. Sõltuva üksuse kohustuste tagamine

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

11. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.