« Tagasi

Head Tartu valla elanikud ja maaomanikud!

Pöörame tähelepanu sellele, et koos üldplaneeringuga on käimas Tartu valla asustusüksuste lahkmejoonte muutmise protsess. Valdavalt tehakse selle käigus ettepanek nihutada külade ja alevike piire kohakuti katastriüksuste piiridega või teede, jõgede või muude maastikul selgelt äratuntavatele objektidega, mis muudab piiri asukoha selgemaks. Eeskätt kutsun üles küla või aleviku piiril paiknevate katastriüksuste omanikke üle vaatama oma maaüksuste paiknemist väljapakutud piiride suhtes.

Lisaks väiksematele piiride korrigeerimistele on töös suuremad muutmisettepanekud:

  • Vedu küla-Kobratu küla piiril –  ettepanek on tõsta Kobratu küla läänepoolsem serv Vedu külla, kuna juurdepääs sealsetele majapidamistele on ainult Vedu küla kaudu;
  • Äksi aleviku – Voldi küla piir – piiri nihutamine selliselt, et Äksi kiriku ja selle lähiümbruse majapidamised läheksid Äksi aleviku  alla;
  • Tila küla piir – Põhja pool Jõhvi-Tartu-Valga maanteed olev osa Tila külast jaguneks Kõrveküla aleviku ja Vahi aleviku vahel; Tila küla endise sõjaväelennuvälja ala muutuks Raadi alevikuks;
  • Vahi aleviku piir – Lõuna pool Jõhvi-Tartu-Valga maanteed olev osa praegusest Vahi alevikust läheks Raadi aleviku koosseisu;
  • Maramaa küla piir – Vasula järve ümbrus läheks Vahi aleviku koosseisu kuna ainus juurdepääs toimub Vahi aleviku kaudu;
  • Vahi küla piir – Kuna Tartu vallas on samanimeline alevik, siis Vahi küla jaguneks Otslava küla ja Lilu küla vahel.

Täpsemad kaardid on esitatud Tartu valla üldplaneeringu portaalis: https://hendrikson.ee/maps/Tartu-vald/piirid.html. Kehtivate piiride nähtavaks tegemiseks lisage linnuke sakil „Kihid" reale „Vanad asustusüksuse piirid"

Palun vaadake asustusüksuste lahkmejoonte piiriettepanekud üle ja esitage oma arvamus hiljemalt 21.10.2020. Saabunud ettepanekud vaadatakse üle, tehakse vajadusel korrektuurid ning saadetakse uuesti avalikkusele arvamuse avaldamiseks. Kindlasti käsitletakse teemat ka üldplaneeringu avalikel aruteludel.