« Tagasi

Sundvalduse seadmise menetluse alustamise teade pärijatele

Tartu Vallavalitsus sundvalduse seadjana teatab, et on alustanud Elektrilevi OÜ taotluse alusel Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuva Loka (registriosa 2984504, katastritunnus 79403:002:0317, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 11148 m2) kinnisasjale sundvalduse seadmise menetlusega.  

Sundvalduse seadmine on vajalik Tartu vallas elektripaigaldise ehitamiseks vastavalt Empower ASi poolt koostatud ehitusprojektile  „Taga-Ristiku eramaja elektrivarustuse tööprojekt. Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond"), töö nr LR0545. Koormatava ala pindala on ligikaudu 16 m2.


Kinnisasja omaniku, ENDEL KULL pärijatel on õigus nelja nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates esitada sundvalduse seadjale oma arvamus (KAHOS § 39 lg 4).
 

Sundvalduse seadmise menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda Tartu Vallavalitsuses Tartu vald  Kõrveküla alevik Haava tn 6 telefon +372526 5519, e-post: tartuvald@tartuvald.ee.