« Tagasi

Tartu vald külastas kolleege Kanepi vallas

11. septembril külastasid Tartu valla ametnikud oma kolleege Kanepi vallas. Külastuse peamiseks ajendiks oli tutvumine Kanepi valla jäätmemajandusega, selle loomise ja edasiarendusega. Kanepi vallal on eri piirkondades neli jäätmejaama, Savernas, Põlgastes, Krootusel ja uusim, kevadel avatud jaam Kanepis. Kanepi valla jäätmejaamadesse saavad eelsorteeritud jäätmeid tasuta üle anda rahvastikuregistrijärgsed Kanepi valla elanikud, kes on liitunud korraldatud jäätmeveoga ja omavad kehtivat korraldatud jäätmeveo lepingut ning on sõlminud Kanepi valla jäätmejaamade kaardi/lühinumbri kasutamise lepingu. Nn suvila või maakodu omanikud, ehk siis jäätmevaldajad, kes ei ole rahvastikuregistrijärgsed valla elanikud, saavad vallaga sõlmida tasulise jäätmejaamade kasutamise lepingu. Tartu vald on soovib lahendada jäätmekäitluse võimalikult parimal viisil ning Kanepi valla kogemused on siinkohal suureks abiks.
 
Ettevõtluse arendamise teemadel külastati kahte ettevõtet, kellest näiteks Guido Mööbel OÜ on olnud lasteaiamööbli tarnijaks üsna mitmes Tartu valla lasteaias. Guido Mööbli erilahendused arvestavad väikelaste vajadusi, nad on neid välja töötanud juba 26 aasta jooksul. Erilaadne mööbel ja kasutajasõbralikud lahendused on leidnud Eesti turul suurt tunnustust. Lühivisiidi korraldasime ka Kanepi alevikus peatselt avatavasse laskekeskusesse. Laskekeskusest tuleb Baltimaade ainulaadseim kompleks, sisustatuna digitaalsete projektsioonide ja reaaleluliste keskkondadega, mis on mõeldud nii profitasemel püssilaskeharjutuste ja -võistluste tarbeks kui ka nn perekeskuseks, kus tavakodanik saab ise või seltskonnaga tulles harjutada kätt militaarsel moel.
 
Visiidi lõpetasime Kooraste külakeskuses. Kooraste Külaselts on viimastel aastatel oluliselt panustanud kohaliku kogukonna ja külaliikumise arendamisesse. Seal on nüüdseks täielikult renoveeritud vana pood (loomulikult peamiselt Euroopa Liidu toetuste najal – PRIA Leader ja kohalike omavalitsuste programm KOP) ning küla keskusena saavad seda avalikult kasutada kõik soovijad, kas siis sünnipäevade, matuste/peiede või siis laste pannkoogihommikute, videodiskode, filmiõhtute või muude koosviibimiste tarbeks. Saadi häid mõtteid, kuidas innustada ka Tartu valla MTÜsid, kohalikku kogukonda ja külaliikumist.
 
Lõppkokkuvõtteks kinnitasime veendumuse, et enamustel Eesti valdadel on küllaltki sarnased mured ja rõõmud, mis paistavad eriti silma Lõuna-Eesti omavalitsustes. Tõdesime, et koostöös peitub jõud ja seda on oluline jagada.