« Tagasi

Tartu vald sõlmis hoonestusõiguse lepingud Raadile Ermi tn 9, 11 ja 13 kinnistutele lasteaia, kooli ja hooldekodu rajamiseks

Tartu vald sõlmis hoonestusõiguse lepingud Raadile Ermi tn 9, 11 ja 13 kinnistutele  lasteaia, kooli ja hooldekodu rajamiseks. Lepingud sõlmiti hoonestusõiguse konkursile ühispakkumuse teinud osaühinguga Südamekodud ja Hariduse Edendamise sihtasutusega. 

Kolmanda kinnistu osas, kuhu on planeeritud kõiki eelmainitud funktsioone toetav taristu või hoone või hooneosa, sõlmiti leping Ermi 11 Kinnistu osaühinguga, mille asutajateks on Südamekodud ja Hariduse Edendamise SA üheskoos.  

Lepingute kohaselt rajavad hoonestajad Tartu vallale kuuluvatele  kinnistutele Raadil lasteaia, kooli ja hooldekodu ning nende toimimiseks vajaliku teenindava taristu.

Hoonestajad peavad alustama hoone või hoonete projekteerimistöödega kahe kuu jooksul arvates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse ja ehitustöödega 2021. aastal. Hoonestaja peab lõpetama ehitustööd, vormistama hoone kasutusload ja avama hooned teenuste osutamiseks hiljemalt nelja aasta jooksul. Hoonestusõigus on antud 50 aastaks võimalusega pikendada lepingut, ent mitte rohkem kui 99 aastaks.  

Hoonestusõigus on tasuline, aastatasud on järgmised: Ermi 9 1 251,40 eurot, Ermi 11  1 483,49 eurot ja Ermi 13 1 665,11 eurot. Hoonestusõiguse tasu suurust muudetakse igal aastal tarbijahinna indeksi muutuse võrra, kuid mitte vähem kui 0% ja mitte rohkem kui 2,5%.

Tartu valla Vahi aleviku ja Tila küla piirkond on Tartu linnaregiooni üks kiiremini arenev osa, kus elab tänase seisuga üle 2500 inimese. Lisaks olemasolevatele elanikele suureneb elanike arv tänu Raadiraja kortermajadele, kuhu lisandub kaheksa elamut ning Ermi ning Erminurme tänava arendustele, kus on planeeritud 15 korterelamu lisandumine, samuti Nõlvakaare tänava ridaelamutele, kus on tänaseks hoonestatud 11 kinnistut. 

„Kiire ja efektiivse lahendusena lisandunud nõudlusele lasteaia- ja koolikohtade ning vanadekodu teenuse järele näeb Tartu vald Ermi tn 9, 11 ja 13 katastriüksustel avalike teenuste väljaarendamist koostöös erasektoriga. TERA erakoolina ja Südamekodud hoolekandeasutusena on tugevad kaubamärgid, mis toovad kaasa kindlalt hea tasemega teenuse," põhjendab valikut Tartu vallavanem Jarno Laur. 

"Südamekodude eesmärk on luua turvaline ja moodne elukeskkond vanemaealistele ning soovime rajada kaasaegse eakatekodu Raadile. Uut keskkonda planeerides oleme eeskujuks võtnud Põhjamaades väga hästi toimivad lahendused, kus eakad ning noored lasteaia- ja kooliõpilased igapäevaselt toimetavad kõrvuti. Unistame sellest, et ühes keskkonnas oleks võimalik luua võimalikult suurt sünergiat eakate ja noorte vahel," kommenteeris seatud sihte Südamekodude juhataja Martin Kukk. 

„Soovime edendada ja ellu viia  haridusuuendust, tuginedes meie senistele praktikatele. Näeme, et Raadil võiks olla TERA koolikoht, mis rikastaks meie koolivõrku läbi piirkondliku eripära. Lasteaed, huvikool ja kool toimivad ühtse tervikuna kogupäevakoolina, kus lisandväärtuseks ERMi lähedus ja suurepärased võimalused õuesõppeks ning sportimiseks. Loomulikult toimub õppimine ja õpetamine TERA ja õppekava alusel", selgitab Urmo Uiboleht.

 

Lisainfo:

Jarno Laur, Tartu vallavanem, tel 5167879

Martin Kukk, OÜ Südamekodud juhatuse liige, tel 56242850

Urmo Uiboleht, Hariduse Edendamise SA juhatuse liige, tel 56252362