« Tagasi

Valio Eesti AS keskkonnakompleksloa muutmine

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Valio Eesti ASi keskkonnakompleksloa nr KKL-500259 muutmise eelnõu ja loa muutmise korralduse eelnõu.

Keskkonnaamet teatab, et VALIO EESTI AKTSIASELTS (registrikood: 10261303) (aadress Sõpruse pst 145, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13417) taotluse ja esitatud lisaandemete alusel on valminud keskkonnakompleksloa nr KKL-500259 muutmise eelnõu ja loa muutmise korralduse eelnõu.

Kõnealuse keskkonnakompleksloa alusel tegeleb VALIO EESTI AKTSIASELTS toorpiima ümbertöötlemisega erinevateks piimatoodeteks Laeva Meiereis (asukohaga Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartumaa).

Keskkonnakompleksloa muutmise algatas Keskkonnaamet käitise kontrolli tulemuste alusel loa andmete ajakohastamiseks ning täiendamiseks. Keskkonnakompleksloas muutmise käigus täiendatakse käitise parima võimaliku tehnika, toorme, abimaterjalide andmed, jäätmealast infot. Muudetakse välisõhu saastamist käsitlevaid andmeid (lisatakse heiteallikana kütusehoidla) ja seoses 01.10.2019 jõustunud veeseaduse, 04.12.2019 avaldatud PVT-järelduste tõttu, põhjavee ja heitvee seire nõudeid.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.

Eelnõu on digitaalselt kättesaadav SIIN

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu (telefonil 5699 2032) kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.