« Tagasi

Kukemetsa III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele OÜ SMK Grupp Kukemetsa III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse.

Kukemetsa III liivakarjäär asub Tartu maakonnas Tartu vallas Vedu külas riigimaal katastriüksusel Kukemetsa liivakarjäär 3 (katastritunnus 79402:002:0108, registriosa nr 4330904, sihtotstarve 100% mäetööstusmaa). Riigivaravalitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Maa-amet.

Keskkonnaluba soovitakse muuta, kuna keskkonnaregistris on muudetud selle maavara andmeid, mille kaevandamiseks on luba antud. Lisaks taotletakse mäeeraldise laiendamist sügavuti passiivse tarbevaru kaevandamiseks.

17/20/1387. Kukemetsa III liivakarjääri mäeeraldise pindala on 9,05 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala 11,44 ha. Seisuga 31.03.2020 on Kukemetsa III liivakarjääri mäeeraldise täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 789,468 tuh m3 ja kaevandatav varu 692,468 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 54 tuh m3, maavara kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus, kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve on veekogu ja maatulundusmaa (metsamaa). Kaevandamisloa kehtivusaeg on kuni 06.07.2034.

Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist aadressil https://kotkas.envir.ee/.