« Tagasi

AC Tehased OÜ paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele AC Tehased OÜ paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa nr L.ÕV/329265 (edaspidi õhusaasteluba) muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Ettevõte taotleb õhusaasteloa muutmist, sest soovib hakata kasutama diiselkütuse asemel põlevkiviõli.

Ettevõtte käitis asub Tartumaal Tartu vallas Stardiraja maaüksusel (79403:002:1463).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist SIIT