« Tagasi

Tila külas asuva Vainu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 10.10.2019 korraldusega nr 869 Tila külas asuva Vainu kinnistu detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 09.03.2005 korralduse nr 105.

Detailplaneeringu algatamise eesmärk oli planeeritava maa-ala jagamine väikeelamumaa kruntideks ja kruntidele ehitusõiguse määramine. Planeeringut asuti koostama, 2006. aastal esitatud eskiislahenduses oli alale kavandatud nii üksikelamuid, kahe- ja kolmekorruselisi korterelamuid kui ridaelamuid ning üldkasutatava maa krunte. Planeeritaga ala pindala oli ca 9,4 ha.

Alates 2006. aastast ei ole planeeringu edasist koostamist toimunud ega menetlust läbi viidud.

20.09.2019 esitas planeeringu koostamisest huvitatud isik avalduse tühistada Tartu Vallavalitsuse 09.03.2005 korraldus nr 105 Vainu kinnistu detailplaneeringu algatamise kohta.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT