« Tagasi

Kobratu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Kobratu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Robin Wood Trading (registrikood: 10676589) (aadress Kasteheina tn 2-1, Kangru alevik, Kiili vald, 75403 Harju maakond) taotleb geoloogilise uuringu luba. Geoloogilise uuringu luba taotletakse Tartu maakonnas Tartu vallas Kobratu külas asuvale eramaale katastriüksusele Vahi (registriosa nr 337204, katastritunnus 79402:003:0448). Uuringuruumi nimetus on Kobratu VII uuringuruum. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 5,51 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 15 puurauku uurimissügavusega kuni 30 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv ning ehitus- ja täitekruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.