Üleujutus

Ohumärgid

 • Kuuled või näed üleujutuse hoiatust.
 • Märkad veetaseme tõusu.

Kuidas üleujutuseks valmis olla?

 • Selgita välja, kas sinu kodu asub piirkonnas, kus võib tekkida üleujutus, vaata Maa-ameti geoportaali veebikaarti geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver/Uleujutuste-rakendus-p466.html. Tee selgeks, millise veetaseme korral on sinu majapidamine ohus.
 • Hinda oma kodu vastupidavust üleujutusele ning vajaduse korral tugevda seda või tee ümberehitusi – madalamad avad veekindlaks, kanalisatsiooni sulgemise võimaluste loomine, elektrikilbid kõrgemale jne.
 • Valmistu elutähtsate teenuste katkemiseks.
 • Tutvu Riigi Ilmateenistuse veebilehel ilmateenistus.ee/ilmatarkus/kasulik-teada/hoiatuste-kriteeriumid/ antavate hoiatuste kriteeriumide ning mere ja siseveekogude veetaseme ohutasemete tähendustega.

Kuidas tegutseda, kui oled saanud üleujutuse hoiatuse?

 • Jälgi ametlike infokanalite kaudu edastatavat teavet ja järgi käitumisjuhiseid.
 • Tee kindlaks, kas sinu kodu või viibimiskoht on ohus. Veetaseme kohta saad reaalajas infot Riigi Ilmateenistuse kodulehelt:
 • Ole valmis võimalikeks elektrikatkestusteks ja teede sulgemiseks.
 • Lae mobiiltelefon ja akupank täis, varu joogivett, toitu ja autokütust.
 • Veendu, et sul on olemas taskulamp ja patareiraadio ning piisavalt patareisid.
 • Vajaduse korral ehita veetõkkeid oma kodu kaitsmiseks (näiteks liivakotid uste ja akende ette).
 • Võimaluse korral sule kanalisatsioonitorude ja muude kommunikatsioonidega seotud avad.
 • Lülita elekter välja, kui on oht, et vesi jõuab elektrisüsteemini, samuti kodust lahkudes.
 • Vii kodune vara ja saastumist põhjustavad kemikaalid (kütus, puhastusvahendid jmt) maapinnast kõrgemale, et vältida kokkupuudet veega.
 • Korja hoone ümbrusest kokku esemed, mille vesi võib ära uhtuda.
 • Kui veetaseme prognoositav tõus ohustab sinu kodu, valmistu sealt lahkuma enne, kui vesi ala üle ujutab. 
 • Järgi evakueerimisel antavaid korraldusi.
 • Ole evakuatsiooniks valmis ka siis, kui prognoositav veetaseme tõus sinu kodu ei ohusta, kuna ilmaolud võivad muutuda. Paki evakuatsiooniks vajalikud vahendid. 
 • Ära jäta väljas viibivaid koduloomi üleujutusohuga alale.

Kuidas üleujutuse AJAL tegutseda?

 • Jälgi ametlikke infokanaleid ja järgi antud käitumisjuhiseid.
 • Evakueeru enne, kui üleujutus sinu koduni laieneb. Kasuta lahkumiseks teid, kuhu vesi ei ole jõudnud.
 • Kui vesi tungib ootamatult hoonesse, liigu ülemisele korrusele. Võta kaasa hädaolukorraks vajalik: telefon, patareiraadio, tekid, ravimid, toit ja puhas joogivesi.
 • Väldi põhjuseta liikumist üleujutatud piirkonnas.
 • Teata abivajadusest hädaabinumbril 112 ning tee oma asukoht päästjatele nähtavaks või kuuldavaks.
 • Väldi kokkupuudet majja tunginud veega.
 • Kui oled sunnitud läbi vee kõndima, kasuta vee sügavuse mõõtmiseks ja ohutu tee leidmiseks keppi või oksa.
 • Kui vees olles kaob pind jalge alt ja satud uppumisohtu, ära rabele, vaid proovi selili hõljuda hoonete, puude või madalama koha poole.

Kuidas tegutseda PÄRAST üleujutust?

 • Pöördu koju tagasi alles siis, kui saad selle kohta ametkondade juhiseid.
 • Hoonest vee pumpamist on otstarbekas alustada alles siis, kui ümbritsev veetase on põrandast madalamale langenud.
 • Lase spetsialistidel kontrollida oma maja elektri- ja küttesüsteemide ohutust, kanalisatsiooni toimimist ja joogivee puhtust, enne kui hakkad neid uuesti kasutama.
 • Ära tarvita üleujutuses kahjustada saanud toitu.
 • Ära kasuta üleujutuses kahjustada saanud elektriseadmeid.
 • Kuivata ja puhasta ruumid võimalikult kiiresti.
 • Kui kahju saanud vara on kindlustatud, võta enne koristustöid ühendust kindlustusettevõttega.