Hanked

Tartu Vallavalitsuse hanked (sh lõppenud) on alates lihthanke piirmäärast kättesaadavad Riigihangete registrist (tühjenda otsingukast „Avaldatud", täida otsingukast märksõnadega „Tartu Vallavalitsus").

Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked avalikustatakse vallavalitsuse kodulehel ja teistes infokanalites.

Vaata ka:

Tartu Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hankekord

Tartu valla hankeplaan 2024

Riigihangete seadus