Tööpakkumised piirkonnas

Tartu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Maarja-Magdaleena raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks

Tartu Vallavalitsus otsib Maarja-Magdaleena Raamatukogu direktorit ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks 
 
Raamatukogu direktori  peamised ülesanded on: 

 • asutuse igapäevategevuse korraldamine ja juhtimine; 

 • asutuse eelarve koostamine ning aruannete esitamine; 

 • raamatukogu tegevuskava koostamine, sh lugemist ja silmaringi laiendavate ürituste algatamine ja läbiviimine; 

 • koostöö koordineerimine teiste valla haridus- ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga; 

 • kaasaegse ja kasutajakeskse raamatukoguteenuse tagamine. 

 
Edukal kandidaadil on:  

 • erialane kõrgharidus või muu kõrgharidus koos raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljanda astmega või valmisolek läbida kutsekoolitus; 

 • juhtimisalane kogemus ja vastava valdkonna seadusandluse tundmine; 

 • väga hea suhtlemis-, väljendus- ja meeskonnatöö oskus; 

 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ning nende rakendamisel; 

 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel; 

 • väga hea eesti keele oskus 

 

Kasuks tuleb: 

 • B-kategooria juhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus; 

 • projektide kirjutamise kogemus; 

 • väga head teadmised  nii Eesti kui ka välismaa kirjandusklassikast. 

 

Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee märgusõnaga „Maarja-Magdaleena raamatukogu direktor" hiljemalt 27.05.2022. 
 
Tegemist on tähtajalise töökohaga (1,0). 
 
Lisainfo: 
kultuuritööspetsialist Karita Tilk 
tel 53407100, karita.tilk@tartuvald.ee

 

 

Tartu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Laeva Kultuurimaja direktori ametikoha täitmiseks

Laeva Kultuurimaja tegevuse eesmärgiks on Laeva piirkonna elanike kultuuriline teenindamine, arendavateks tegevusteks tingimuste loomine ning igale eale vastavate vaba aja veetmise võimaluste  loomine. 

Sa sobid Laeva Kultuurimaja juhtima kui:  

 • sul on vähemalt rakenduskõrgharidus; 

 • omad juhtimisalast kogemust ning tunned vastava valdkonna seadusandlust; 

 • sul on oma visioon sellest, milline on ühe kultuurimaja roll   kogukonnas ning omad motivatsiooni ja võimekust selle elluviimiseks; 

 • oskad kirjutada projekte ja omad kogemust sündmuste korraldamises; 

 • sa oled loov, hea suhtleja ning  koostööaldis; 

 • oskad kasutada arvutit, sealhulgas ka kujundusprogramme; 

 • sul on väga hea eesti keele oskus. 

 

Kasuks tuleb: 

 • B-kategooria juhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus; 

 • oskus juhendada mõnd huviringi. 

 

Omalt poolt pakume: 

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd; 

 • väljakutseid ja võimalust kujundada Laeva  piirkonna kultuurimaastikku; 

 • enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi; 

 • paindlikkust  töökorralduses ja puhkuse planeerimisel; 

 • kohta Tartu valla kultuuritöötajate meeskonnas. 

 

Kandideerimiseks saada CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee märgusõnaga  „ Laeva Kultuurimaja direktor" hiljemalt 27.05.2022. 
 
Lisainfo: 
Karita Tilk

kultuuritööspetsialist 
tel 53407100

e-post karita.tilk@tartuvald.ee

 

 

Tartu vald võtab tööle remondi- ja seadmete hooldustöötaja

Tartu Vallavalitsus pakub tööd remondi- ja seadmete hooldustöötajale.

Töö kirjeldus:  

 1. Hooldus- ja remonditööde teostamine Tartu valla hoonetel ja rajatistel.
 2. Vajaminevate materjalidega varustamine

Nõuded kandidaadile: 

 1. Kohuse- ja vastutustundlikkus
 2. Usaldusväärsus
 3. Autojuhilubade olemasolu                                         

Kasuks tuleb:     

 1. Ehitusliku eriala kutse omamine
 2. Elektripädevuse olemasolu
 3. Eelnev töökogemus remonditöölisena
 4. ATS ja valvesüsteemide tundmine
 5. Sanitaarremondi tegemise kogemus

Omalt poolt pakume:    

 1. Vaheldusrikast tööd
 2. Ametisõidukit töösõitudeks

 

Tööandja võib teie kohta koguda infot levinud otsingumootoreid kasutades. Kandideerijatel esitada konkursil osalemiseks CV koos palgasooviga Tartu Vallavalitsusele e-posti aadressil  tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 17.05.2022.

 

Täiendav info:

Tiit Sangla telefon 5057340 e-mail tiit.sangla@tartuvald.ee

Kadi Kukk telefon 53476179 e-mail kadi.kukk@tartuvald.ee

Tartu vald võtab tööle sõjapõgenike juhtumikorraldaja

Juhtumikorraldaja tööülesandeks on koostöös Tartu valla sotsiaalosakonna töötajatega toetada siia saabunud sõjapõgenikke.

Peamised tööülesanded:

 1. Tutvustada sõjapõgenike saabumiseks loodud võimalusi.
 2. Humanitaarabi alaste vajaduste tuvastamine ja abipakkujatega suhtlemine.
 3. Nõustamine - pikaajaline elamine, töökohad, lasteaiad, koolid, koolitused.
 4. Tartu valla sotsiaalpindadel elavate sõjapõgenike toetamine, kuni iseseisva elu valmiduseni.

Vajalik on eesti ja vene või ukraina keele hea oskus ning autojuhilubade olemasolu.

 

Tähtajaline tööleping kuni september 2022.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

 

Kandideerimiseks saada oma CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga märgusõnaga "Juhtumikorraldaja konkurss" e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 17.05.2022

 

Lisainfo:

Anne Aleksejev

haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

anne.aleksejev@tartuvald.ee või tel 5340 1591