Tööpakkumised piirkonnas

Tartu Vallavalitsus otsib enda meeskonda teotahtelist juristi!

Tartu Vallavalitsus pakub tööd teotahtelisele juristile. Ametikoha põhieesmärgiks on valla ehitus- ja planeeringuosakonna töö õiguspärasuse tagamine, juriidiline toetamine.

 

Tartu Vallavalitsusse ametisse astuv jurist on: 

 • iseseisev ja otsustusvõimeline; 

·                 julge ja avatud; 

·                 koostöövalmis; 

·                 hea analüüsi- ja üldistusvõimega; 

·                 väga hea läbirääkimis- ja argumenteerimisoskusega; 

·                 hea suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega; 

·                 tulemuslik ka pingelistes situatsioonides; 

·                 orienteeritud KOVi huvidele; 

·                 Sulle meeldib valitud eriala, naudid juriidiliselt keerukate ülesannete lahendamist ja enda proovile panekut; 

·                 soovid keskenduda ehitus- ja planeerimisvaldkonna juriidilistele väljakutsetele.    

 

Edukal kandidaadil on: 

·                 õigusalane kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad);

·                 juriidilise töö kogemus (soovitavalt avalikus sektoris);

·                 väga head teadmised ehitus-, planeerimis- ning haldusõigusest.

 

CV koos haridust tõendava dokumendi koopia, motivatsioonikirja ja palgasooviga palume saata hiljemalt 28.juuni 2024  Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee märgusõnaga „JURISTI KONKURSS".    

 

Lisainformatsioon:  Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, e-post egle.nommoja@tartuvald.ee tel 53339166

Tartu Vallavalitsus otsib enda meeskonda teede ja liikluskorralduse spetsialisti!

Tartu Vallavalitsus otsib enda meeskonda teede ja liikluskorralduse spetsialisti, kelle põhiliseks tööülesandeks on teede ja tänavatega seotud tegevuste (planeerimine, projekteerimine, ehitamine, hooldamine) koordineerimine ja korraldamine. 

 

Tartu Vallavalitsusse ametisse astuv teede ja liikluskorralduse spetsialist on: 

 • otsustus- ja vastutusvõimeline; 
 • orienteeritud KOVi huvidele; 
 • saab ühtemoodi hakkama nii rutiini kui kiiret mõtlemist nõudvate tegevustega; 
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskusega; 
 • oskab lugeda teeprojekti ja planeeringujoonist;
 • tunneb teede ja tänavate projekteerimise, ehitamise, remontimise ja hooldamise nõudeid; 
 • on kursis kaasaegsete liikuvuslahenduste planeerimise põhimõtetega.

 

Edukal kandidaadil on: 

 • teedealane kõrgharidus;  
 • erialase töö kogemus; 
 • head teadmised teede planeerimisest kuni teede ehituse ja hoolduseni. 

 

CV koos haridust tõendava dokumendi koopia, motivatsioonikirja ja palgasooviga palume saata hiljemalt 21.juuni 2024 Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee märgusõnaga „Teede ja liikluskorralduse spetsialist". 

 

Lisainformatsioon: Kadi Kukk, majandusosakonna juhataja e-post kadi.kukk@tartuvald.ee tel 53476179

 

Tartu vald võtab tööle tugiisiku

Tartu vald palkub tööd tugiisikule Raadi lasteaeda Ripsik lisatoevajadusega 4-aastasele lapsele. Töö sisuks on lapse jälgimine ja toetamine lasteaias erinevates tegevustes. 

 

Nõuded kandidaadile:  

 • üldkeskharidus 
 • hea eesti keele oskus 
 • soovituslikult läbinud tugiisiku koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga 
 • sobivus teenuse saajaga 
 • oskus kuulata ja realistlikke eesmärke seada, tunnustamisoskus ja optimism. 

Tugiisik ei tohi olla süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud 

Omalt poolt pakume: 

 • Töötamine koostöös heade spetsialistidega. 
 • Tööaega kogumahus kuni 400h perioodil 01.06.2024-23.08.2024.

 

Töötamiseks sõlmitakse tähtajaline käsundusleping (01.06.2024-23.08.2024). Tasustamine tunnitasu alusel. Tööaeg kuude lõikes jaotatud vastavalt lapse ja pere vajadustele, suurim teenuse vajadus juuli-august.  Töötamine nendel päevadel, kui laps on lasteaias. Tööle asumine alates 01.06.2024  

Kandideerimiseks saada oma CV Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 31.05.2024.

 

Lisainfo ja kandideerimine: 
Anne Aleksejev 
hariduse ja sotsiaalosakonna juhataja 

53401591 

anne.aleksejev@tartuvald.ee