Tööpakkumised piirkonnas

Tartu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Raadi Lasteaed Ripsik direktori ametikoha täitmiseks

Raadi Lasteaed Ripsik asub Tartu vallas, Tartu linna vahetus läheduses. Lasteaias töötab hetkel kuus rühma. 2022 aasta jaanuaris valmib lasteaia laiendusena uus lasteaiahoone veel kuuele rühmale.

Edukal kandidaadil on:

 • motivatsioon olla osa loomingulisest meeskonnast;
 • suurepärane suhtlemise oskus ning valmisolek  koostööks;
 • kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele);
 • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus;
 • kasuks tuleb varasem töökogemus.

Palume kandidaadil esitada lisaks elulookirjeldusele essee „Õppiva lasteaia võimalused"

Pakume:

 • stabiilset töökohta kus laste kilkeid jätkub pikaks ajaks;
 • arenevat, rutiinivaba töökeskkonda;
 • 56-kalendripäeva puhkust aastas;
 • erinevaid koolitusi ja enesetäiendusvõimalusi.

Tööle asumise aeg august 2021

Kandideerimiseks esitatavad dokumendid:

Avaldus, elulookirjeldus, essee „Õppiva lasteaia võimalused", haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia esitada märgusõnaga "Lasteaia direktori konkurss" Tartu Vallavalitsusele (Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond) või e-postiga digitaalselt allkirjastatult tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 13.08.2021

Täiendav informatsioon sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev e-post anne.aleksejev@tartuvald.ee  tel 5340 1591

 

Võtame tööle haridusspetsialisti

Tartu Vallavalitsus võtab tööle haridusspetsialisti.

Haridusspetsialisti põhiülesanneteks on Tartu valla nüüdisaegse haridusvaldkonna edendamine ja vastavate tegevuste koordineerimine, osalemine hariduspoliitika väljakujundamise protsessis, valdkondlike arengukavade väljatöötamise ja elluviimise protsessi koordineerimine, haridusalase info koordineerimine, noorsootöö ja huvitegevuse koordineerimine, haridusasutuste teenistusliku järelevalve korraldamine, allasutuste tegevust kajastava informatsiooni kogumine ja avalikustamine, valdkondlike taotluste menetlemine ja õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.

Ootused kandidaadile:

 • kõrgharidus
 • töökogemus hariduse valdkonnas
 • Omab kogemust projektide kirjutamisel ja juhtimisel
 • B kategooria juhiluba

Omalt poolt pakume:

 • vaheldusrikast tööd;
 • võimalusi eneseteostuseks;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • toetavat meeskonda;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Teenistusse asumise aeg:  september 2021

Kandideerimiseks: esitada sooviavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt  16. augustiks 2021 e-posti aadressile: tartuvald@tartuvald.ee märgusõnaga "Haridusspetsialisti konkurss".

Lisainfo: sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev e-post anne.aleksejev@tartuvald.ee või tel 53 401 591