Tööpakkumised piirkonnas

Tartu Vallavalitsus võtab tööle teede ja liikluskorralduse spetsialisti

Teede ja liikluskorralduse spetsialisti põhiliseks tööülesandeks on teede ja tänavatega seotud tegevuste koordineerimine ja korraldamine.

Peamised tööülesanded:

 • teeregistri pidamine ja teehoiukava koostamine;
 • teede ja tänavate hoolduse (sh lumetõrje) ja remondi korraldamine;
 • kaevelubade ja tänavate sulgemislubade väljastamine;
 • osalemine valdkonna hangete ettevalmistamisel ja täitmisel;
 • teede, tänavate ja tehnovõrkude ehituse korraldamine ja järelevalve;
 • teega seotud kasutusõiguste ja servituutide seadmise korraldamine;
 • liikluskorralduse ja transpordi valdkonna koordineerimine;
 • valdkondlike õigusaktide eelnõude koostamine.

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • oled iseseisev ja Sul on tehniline kõrgharidus (soovituslikult teedeehitus);
 • Sul on eelnev töökogemus antud valdkonnas;
 • omad B-kategooria juhiluba;
 • oskad kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme ning andmekogusid;
 • oled hea suhtleja ja suudad edukalt toimetada ka pingelises olukorras;
 • vastad avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • eneseteostamise ja –täiendamise võimalust;
 • motiveerivat töötasu;
 • 35 kalendripäeva puhkust.

 

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

CV ja motivatsioonikiri koos palgasoovi ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume saata hiljemalt 14.02.2023 Tartu vallavalitsusele e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee märgusõnaga "Teede ja liikluskorralduse spetsialist konkurss".

 

Lisainfo:

Kadi Kukk

majandusosakonna juhataja

tel 53476179

e-post: kadi.kukk@tartuvald.ee

Tartu Vallavalitsus võtab tööle tugiisiku Tabivere lasteaeda

Tartu Vallavalitsus otsib Tabivere lasteaeda tugiisikut, kelle töö sisuks on erivajadusega lapse motiveerimine ja suunamine erinevates tegevustes, koostöös lapsevanema ja rühma õpetajatega.

Nõuded kandidaadile: 

 • hea eesti keele oskus
 • soovituslikult töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga
 • sobivus teenuse saajaga
 • kasuks tuleb oskus kuulata, olla kannatlik ja optimistlik.

Omalt poolt pakume:

 • töötamine koostöös heade spetsialistidega.

Töötamiseks sõlmitakse tähtajaline käsundusleping.

Tööle asumine nii pea kui võimalik. 

 

Kandideerimiseks saada oma CV Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 10.02.2023 märgusõnaga „Tugiisiku konkurss".

 

Lisainfo:

Anne Aleksejev

haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

tel 53401591

e-post anne.aleksejev@tartuvald.ee

 

Tartu Vallavalitsus võtab tööle lastekaitsespetsialisti

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakond võtab teenistusse kolmanda lastekaitsespetsialisti, kelle tööülesanneteks on sotsiaalnõustamine, peredega juhtumipõhise töö ja asutustega võrgustikutöö kavandamine, korraldamine ja juhtimine, abivajaduse hindamisel tuginev toetuste määramine ning teenustele suunamine.

Nõudmised kandidaadile:

 • Edukal kandidaadil on kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal.
 • Töökogemus sotsiaaltöö, eelistatult lastekaitse valdkonnas.
 • Valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel.
 • Väga hea kirjalik eneseväljendusoskus.
 • Väga hea koostööoskus, pingetaluvus, korrektsus.
 • Elav huvi Tartu valla ja tema elanike hea käekäigu vastu.

 

Kasuks tuleb töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Omalt poolt pakume:

 • Mitmekesist ja vastutusrikast tööd.
 • Arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi.
 • Toetavat ja sõbralikku meeskonda.
 • Põhipuhkust 35 kalendripäeva.
 • Töökoht asub Tartu Vallavalituses Kõrvekülas.

 

Lisainfo: Anne Aleksejev, sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja, telefon: 5340 1591, e-post: anne.aleksejev@tartuvald.ee

CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume esitada märgusõna all "Lastekaitsespetsialisti konkurss" Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 28. veebruariks 2023.