Tööpakkumised piirkonnas

Tartu Vallavalitsus võtab tööle majandustöötaja

Tartu Vallavalitsus pakub tööd majandustöötajale.

Töö kirjeldus:  

 1. Hooldus- ja remonditööde teostamine Tartu valla hoonetel ja rajatistel.
 2. Vajaminevate materjalidega varustamine

Nõuded kandidaadile: 

 1. Kohuse- ja vastutustundlikkus
 2. Usaldusväärsus
 3. Autojuhilubade olemasolu                                         

Kasuks tuleb:     

 1. Ehitusliku eriala kutse omamine
 2. Elektripädevuse olemasolu
 3. Eelnev töökogemus remonditöölisena
 4. ATS ja valvesüsteemide tundmine
 5. Sanitaarremondi tegemise kogemus

 

Omalt poolt pakume:    

 1. Töötasu 1000 eurot
 2. Ametisõidukit töösõitudeks

 

Tööandja võib teie kohta koguda infot levinud otsingumootoreid kasutades. Kandideerijatel esitada konkursi osalemiseks CV Tartu Vallavalitsusele e-postiga: tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 12.11.2021.

 

Täiendav info:

Tiit Sangla telefon 5057340 e-mail tiit.sangla@tartuvald.ee

Tarmo Raudsepp telefon 56958663 e-mail tarmo.raudsepp@tartuvald.ee

Tartu Vallavalitsus võtab tööle noorsootöötaja

Tartu Vallavalitsus otsib 2019 aasta septembris avatud Lähte Noortekeskusse noorsootöötajat.

Tööülesanded:

 • noortekeskuse juhtimine, eelarve koostamine ja jälgimine
 • projektide kirjutamine
 • noortekeskuse ruumide ja inventari korrashoid;
 • noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine (töötoad, koolitused,
 • sündmused, huvitegevus jms);
 • noorte juhendamine ja omaalgatuste toetamine;
 • noorteinfo edastamine;
 • koostöö arendamine teiste noorteorganisatsioonidega.

Kasuks tuleb varasem projektide kirjutamise ja juhendamise kogemus.

Nõuded kandidaadile

 1. Kõrgharidus või kõrgharidus omandamisel.
 2. Noorsootöötaja kutse.
 3. Sul on kogemusi noortega töötamises, sulle meeldib koos nendega tegutseda ja üritusi korraldada, omad head meeskonnatööoskust, algatusvõimet ning oled oma käitumise ja väärtushinnangutega eeskujuks noortele.
 1. Eeldame, et Sul on valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka nädalavahetustel (laagrid, väljasõidud). Sul on valmisolek mobiilseks noorsootööks ja lähetusteks.
 2. Isikuomadustest eeldame ausust ja avatust, head suhtlemis- ja väljendusoskust, loovust, algatus- ja koostöövõimet, kohusetundlikkust, kõrget pingetaluvust ning kohanemisvõimet.
 3.  B kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega.
 • Erialaseid täiendkoolitusi ja võimalust eneseteostuseks.
 • Toetavat meeskonda.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus koos palgasooviga;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 25.oktoobriks 2021 Tartu Vallavalitsusele aadressil tartuvald@tartuvald.ee või Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald.

Tartu Vallavalitsus pakub tööd tegevusjuhendajale

Töö asukoht

Tabivere Päevakeskus, Tabivere, Tartu vald, Tartumaa

Töö kirjeldus

Tegevusjuhendaja on erihoolekande valdkonna spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingutes milleks on:

 1. Juhendamine ja toetamine töö- ja huvitegevuste sooritamisel.
 2. Süsteemne ja eesmärgistatud  koostöö kliendiga, et ta tuleks toime tavapärase elukorraldusega ( arvete maksmised, kodu korras hoidmine, oma sissetulekute planeerimine, vaba aja sisustamine, sotsiaalsete suhete loomine jne)
 3. Kaasata vajadusel koostöövõrgustikust olulisi teenuseid ja spetsialiste.
 4. Dokumenteerida tehtud tegevused ja hinnata tulemusi.
 5. Teenusel olevatele inimestele ühisürituste ja väljasõitude korraldamine ja nendel osalemine.

Omalt poolt pakume:

 1. Võimalus tegeleda loovtööga
 2. Võimalust nii iseenda, kui ka teenuse arendamiseks
 3. Koolitusvõimalusi

Ootused kandidaadile:

 1. B-kategooria juhiload
 2. On läbinud tegevusjuhendaja koolituse ( keskharidus ja läbinud tegevusjuhendaja baaskoolituse)
 3. Kandidaadilt ootame empaatiavõimet, loomingulisust ja head pingetaluvust
 4. Arvuti kasutamise oskus

Kandideerimiseks saada oma CV koos palgasooviga tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 20.oktoobriks 2021.

 

Tartu Vallavalitsus pakub tööd vanemtegevusjuhendajale

Töö asukoht

Tabivere Päevakeskus, Tabivere, Tartu vald, Tartumaa

Töö kirjeldus

Päevakeskuses vajavad igapäevast juhendamist psüühilise erivajadusega inimesed.

Vanem tegevusjuhendaja on erihoolekande valdkonna spetsialist, kelle ülesandeks on teenuse korraldamine ja  arendamine ning kes planeerib ka päevakeskuse üldist tegevusplaani.

Tema ülesanneteks on:

 1. Päevakeskuse tegevuste planeerimine ja arendamine
 2. Erinevate teenuste, huvitegevuste ja väljasõitude planeerimine
 3. Tehtud tegevuste dokumenteerimine ja tulemuste hindamine
 4. Teenuse osutamise ja dokumentatsiooni nõuetele vastavuse tagamine
 5. Klientide toetamine töö- ja huvitegevuste sooritamisel.
 6. Süsteemne ja eesmärgistatud koostöö kliendiga, et ta tuleks toime tavapärase elukorraldusega ( arvete maksmised, kodu korras hoidmine, oma sissetulekute planeerimine, ostude tegemised, sotsiaalsete suhete loomine jne)
 7. Kaasata vajadusel koostöövõrgustikust olulisi teenuseid ja spetsialiste.
 8. Teenuse arendamine ja uute klientide teenusele tuleku korraldamine.

Omalt poolt pakume

 1. Võimalust teha projekte mis oleksid heaks väljakutseks sinule endale ja huvitav tegevus klientidele. Näiteks tootearendused müügiks.
 2. Võimalust nii iseenda, kui ka teenuse arendamiseks
 3. Koolitusvõimalusi

Ootused kandidaadile:

 1. Erihoolekande alane töökogemus
 2. Erialane haridus
 3. Hea arvuti kasutamise oskus
 4. Juhiload

Kandideerimiseks saada oma CV koos palgasooviga tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 20.oktoobriks 2021.

Tartu Vallavalitsus võtab tööle lastekaitsespetsialisti

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakond võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti, kelle tööülesanneteks on sotsiaalnõustamine, peredega juhtumipõhise töö ja asutustega võrgustikutöö kavandamine, korraldamine ja juhtimine, abivajaduse hindamisel tuginev toetuste määramine ning teenustele suunamine.

Nõudmised kandidaadile:

 • edukal kandidaadil on kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal, võib olla omandamisel; 
 • töökogemus sotsiaaltöö, eelistatult lastekaitse valdkonnas; 
 • valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; 
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega; 
 • väga hea kirjalik eneseväljendusoskus; 
 • väga hea koostööoskus, pingetaluvus, korrektsus; 
 • elav huvi Tartu valla ja tema elanike hea käekäigu vastu.

 

Kasuks tuleb töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd; arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; 
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda; kaasaegset töökeskkonda; 
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

 

Lisainfo: Anne Aleksejev, sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja, telefon: 5340 1591, e-post: anne.aleksejev@tartuvald.ee

CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume esitada märgusõna all "Lastekaitsespetsialisti konkurss" Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 22.oktoobriks 2021.