Toetusvõimalused

Hea ettevõtlus- ja majanduskeskkonna oluliseks eelduseks on kohaliku omavalitsuse suutlikkus lahendada oma territooriumil majandus- ja sotsiaalküsimusi. Ettevõtluse ja omavalitsuse areng on tihedas seoses. Kohalikud ettevõtted pakuvad kohalikele elanikele tööd, mõjutavad kohalike omavalitsuste tulubaasi. Omavalitsuse ülesanne on luua aga soodsad tingimused kohalike ettevõtete arenguks. 

Erienevad toetusvõimalused:

Ettevõtluse alustamise toetus (Töötukassa)

Ettevõtluse alustamise toetuse eesmärk on, et inimene looks majandusliku aktiivsuse kaudu endale püsiva tasustatud töökoha.

Nõustamine maakondlikus arenduskeskuses (Tartu Ärinõuandla)

Alustava ettevõtja nõustamine firma asutamise, maksude, rahastusvõimaluste kohta.

EAS toetused ja programmid

EAS annab nõu, kuidas arendada oma äri, erinevaid kompetentse ning toetab ambitsioonikate projektide rahastamist.

PRIA toetusmeetmed põllumajanduse ja maaelu arendamiseks
Toetusmeetmed kalanduse, põllumajanduse ja maaelu arendamiseks.

Keskkonnainvesteeringute keskus Toetused keskkonnakahjude minimeerimiseks ja keskkonnaseisundi parandamiseks.

Euroopa Liidu projektitoetused (Riigi Tugiteenuste Keskus)

Keskkond koondab kokku EL-i struktuuritoetusi ning võimaldab igaühel otsida oma vajaduste ja võimalustega sobiva toetuse.