Tellitud auditid

Tartu Vallavalitsuse poolt tellitud audititega saab tutvuda:

Sotsiaalvaldkonna audit SIIN

Ehitusvaldkonna audit SIIN