Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse langetatud kriisiohje otsustest, palume kõigil vanemail, kel võimalik, jätta lasteaias ja lastehoius käivad lapsed koju. Eesmärk on vähendada maksimaalselt kontakte ja seada sel viisil viiruse levikule piir.

Tartu valla lasteaiad on avatud, kuid ennekõike on lasteaeda oodatud eesliinitöötajate, elutähtsaid teenuseid tagavate töötajate ja nende elualade esindajate lapsed, kes ei saa distantsilt töötada. Vallavalitsus palub eriliselt just koduseid vanemaid mitte tooma lapsi hoidu ja aeda.

Lasteaeda tohib endiselt tuua ainult terve lapse.

Tartu vallavalitsus teeb homme otsuse vabastada lasteaia kohatasust need vanemad, kelle laps järgneval kuul lasteaias ei käi. Palume oma otsusest teavitada lasteaedasid hiljemalt esmaspäeval, 15. märtsil. Tasu tuleb maksta ka sellisel juhul, kui laps kasutab lasteaia kohta vaid ühel päeval kuus (peale 15. märtsi). Sama otsus kehtib ka Tartu valla spordikooli, Tartu valla muusikakooli ja Tabivere huvikooli õppetasude ning Lähte õpilaskodu kasutajate kohatasu kohta perioodil 11. märtsist kuni 10.aprillini.

Oleme loonud valmiduse avada ööpäevaringne lastehoid Raadi Lasteaias Ripsik. See teenus on mõeldud nende perede lastele, kes eriolukorrast  tulenevalt seda vajavad – meedikute, politseinike, kaitseväelaste, päästjate ja elutähtsate teenuste osutajate perede lastele. Palume neil, kes 24/7 lastehoidu vajavad, sellest teada anda vähemalt 24 tundi ette aadressil staap@tartuvald.ee

Tartu valla lasteaiad

Kõrveküla lasteaed „Päikeseratas"

Aadress: Lasteaia 4, Kõrveküla, 60512 Tartumaa 

Direktor: Jana Rosenthal

Telefon737 0357 või 507 2703

E-post: info@korvela.edu.ee

Kodulehekülg: www.korvela.edu.ee

 

Raadi Lasteaed "Ripsik"

Aadress: Mõisatamme tn 30, Vahi alevik, Tartu vald, 60534 Tartumaa

Direktor: Berit Ojaniit

Telefon: 524 0819

E-post: ripsik@ripsik.edu.ee

Kodulehekülg: www.ripsik.ee 

 

Raadi lapsehoid

Aadress: Pärna allee 6- 29, Vahi küla, 60534 Tartumaa 

Direktor: Jana Rosenthal

Telefon730 3120  või 507 2703

E-post: info@korvela.edu.ee

Kodulehekülg: www.korvela.edu.ee

 

Lähte lasteaed „Kiisupere"

Aadress: Kase põik 3, Lähte alevik,  60502 Tartumaa 

Direktor: Merle Siimann

Telefon749 4161, 5883 4280

E-post: info@lahtelasteaed.edu.ee

Kodulehekülg: www.lahtelasteaed.edu.ee

 

Tabivere Lasteaed

Aadress: Tuuliku 11,Tabivere alevik, Tartu vald, 49127 Tartumaa 

Direktor: Aune Sepp

Telefon  773 6160, 5373 1507

E-post: lasteaed@tabivere.ee

Kodulehekülg: tabiverelaps.ee

 

Laeva lasteaed

Aadress: Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartu vald, 60608 Tartumaa 

Direktor: Merle Raiküla

Telefon:  5347 8506, 749 8242

E-post: kontakt@laevalasteaed.edu.ee

Kodulehekülg: laevalasteaed.onepagefree.com