Täisealise isiku hooldus

Täisealisele isikule hoolduse seadmise eesmärk on tagada vaimse või kehalise puude tõttu abivajavale isikule abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. 

Täisealise isiku hooldus (edaspidi ka hooldamine) on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ning hooldatava juhendamine söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel; järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse  või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale. 

  • täisealise raske puudega isiku hooldajale 30 eurot 

  • täisealise sügava puudega isiku hooldajale 60 eurot 

 

Teenuse vajaduse korral esitada kirjalik taotlus Tartu Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistile. 

Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid: 

Blanketid leiad SIIT

Sotsiaalhoolekande seadus SIIT

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord