Supluskohad

Tartu valla territooriumil asub 5 Terviseameti suplusvee seires olevat mitteametlikku supluskohta:

  • Saadjärve supluskoht Tabiveres (Tartu vald Tabivere alevik)
  • Saadjärve supluskoht Kukulinnas (Tartu vald Kukulinna küla)
  • Kõrveküla Hariduse tn supluskoht (Tartu vald Kõrveküla alevik)
  • Kõrveküla Pärna tn supluskoht (Tartu vald Kõrveküla alevik)
  • Palalinna järve supluskoht (Tartu vald Lähte alevik)

Suplushooaeg algab 1. juunil ja kestab 31. augustini.

Enne hooaja avamist korrastatakse olemasolev ja nõuetele vastav supluskoht ja alustatakse suplusvee seiret, et tagada suplejatele supluskoha tervisele ohutu kasutamine.

Suplusvee kvaliteedi kohta on info kättesaadav Terviseameti veebilehel SIIN