Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkursi võitja on selgunud

7.05.21

Tartu vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkursi. Konkursi eesmärk oli leida parim ideekavand Vahi alevikus asuvale Mõisavärava katastriüksusele, mille alusel rajatakse nüüdisaegse kujundusega mitme otstarbeline puhkeala, kus on turvalised ja atraktiivsed võimalused erinevatele vanuse- ja huvigruppidele õues liikumiseks ja puhkamiseks. 

Võistlusele laekunud seitsme võistlustöö hulgast osutus žürii lemmikuks ja konkursi võitjaks võistlustöö „Saame kokku Raadi ringil"!

Kavandi taga on Lootusprojekt OÜ ja Rootsi ettevõtte MARELD Landskaparkitekter AB ühispakkumus, mille autorid on Häli-Ann Tooms, Mari-Liis Männik, Martin Allik ja Robert Schuck.

Žürii otsustas teise ja kolmanda koha jagada võrdselt tööde „Kude"  ja „Virb" vahel. Kavandi „Kude" esitas F+A maastikuarhitektuur OÜ ning selle autoriteks on Gianfranco Franchi, Chiara Tesi ja Rea Sepping. Võistlustöö „Virb" esitas arhitektuuribüroo Pluss OÜ ja selle autoriteks on Mari-Leen Lao, Elina Lobunkova ja Indrek Allmann.

Žürii otsustas anda ergutuspreemia võistlustööle „Marjamaa", mille esitas Swecpo Projekt AS ning mille autoriteks on Katri Soonberg, Romet Virkus, Alaleh Rahimi, Ahti Kooskora, Karina Niinepuu ja Sander Paling.

Žürii tunnustab ka võistlustööde „Üksi ja koos", „Ajajõgi" ning „Platsimets" autoreid tehtud töö eest.

Tartu vallavanem ja žürii esimees Jarno Laur võtab võidutöö plussid kokku: „Tegemist on tööga, mis väärtustab juba olemasolevat rohevõrgustikku ning mõjub lihtsa, selge ja loomulikuna. Žürii hinnangul on tegu esitatud võistlustöödest kõige vähem tehislikuna mõjuva kujundusega. Kavandatud tegevused alal ei ole ülereguleeritud, töö on hästi läbi mõeldud, funktsionaalne ning etapiliselt loogiliselt realiseeritav."

„Kavandis oli läbi mõeldud haljastuse muutused aastakümnete kaupa, sh periood, mil kavandatud kõrghaljastus pole veel saavutanud oma küpsust. Nii saavutatakse kasutatav esteetiline tervik nii rajamisel kui ka kümne, kahekümne või viiekümne aasta möödudes," heidab võidutöö valimise motiividele valgust Tartu vallaarhitekt Egle Nõmmoja.

„On ütlemata hea meel, et konkursile laekus nii palju professionaalselt koostatud töid. Ala on suur ja kindlasti jaguneb ala terviklik väljaehitus mitme-mitme aasta peale. Samas on nüüd selge eesmärk, kuhu suunas liikuda. Ja kui see kõik valmis saab, on see väga suur väärtus kogu piirkonnale. Kingitus järeltulevatele põlvedele. Kvaliteetne, erinevaid tegevusi/ sündmuste korraldamist võimaldav ja erinevaid vanusegruppe kõnetav väliruum" lisas Tartu vallaarhitekt Egle Nõmmoja.

Kavandite hindamiseks moodustatud žürii liikmed olid Tartu vallavanem Jarno Laur, Tartu vallaarhitekt Egle Nõmmoja, Valga linnaarhitekt Jiri Tintera, maastikuarhitekt Kerttu Kõll ja Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus.

Tutvu kõigi võistlustöödega SIIN

Lisainfo: Jarno Laur 5167 879, Egle Nõmmoja 5665 5944

Reedel, 7. mail kell 12 avalikustatakse Tartu valla Raadimõisa asumi puhkeala arhitektuurivõistluse võitja

Arhitektuurivõistlusega soovis Tartu vald leida lahendust, millega kujundada hetkel vähese kasutusega ja ebaatraktiivne haljastu Raadimõisa piirkonna puhkealaks, kus lisaks pargifunktsioonidele oleksid ka võimalused aktiivseks ajaveetmiseks ja sportimiseks.  
 
Arhitektuurivõistlusele saabunud ja võistlusele kvalifitseerunud 7 ideekavandi seast tõstis žürii esile neli tööd. Arhitektuurivõistluse auhinnatud tööde märgusõnad alfabeetilises järjekorras on: KUDE, MARJAMAA, SAAME KOKKU RAADI RINGIL, VIRB.  
 
Töid hindas žürii koosseisus: Jarno Laur, Tartu vallavanem; Egle Nõmmoja, Tartu vallaarhitekt; Kerttu Kõll, volitatud maastikuarhitekt, tase 7; Tõnis Arjus, Tartu linnaarhitekt, volitatud arhitekt, tase 7; Jiri Tintera Valga linnaarhitekt, volitatud arhitekt, tase 7. Žüriil kaasas sihtgrupi liikmena kavandite hindamiseks vallavolikogu arengukomisjoni esimehe ja kohaliku elaniku Martin Pedaku. 
 
Arhitektuurivõistluse preemiafond on kokku 15 000 eurot. Peapreemia 7000 eurot maksab võitjale Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital, ülejäänud preemiafondi panustab Tartu vald. 
 
Lisaks Raadimõisa asumi puhkeala võistlusele, on hindamisfaasi jõudnud arhitektuurivõistlus Ermi tänava avaliku ruumi kujundamiseks. 2021. aastal kavandab vald ka arhitektuurivõistlust Lähte Ühisgümnaasiumi hoone ulatuslikuks rekonstrueerimiseks.  
 
Vallavanem Jarno Lauri sõnul oli arhitektide suur huvi võistluse vastu positiivne üllatus nagu ka tööde eriilmelisus.  „Tartu vallale on oluliste objektide projekteerimiseks avalike võistluste korraldamine suhteliselt uus nähtus. Kõhklusi on ilmselt aidanud hajutada hästi õnnestunud Tabivere ja Kõrveküla põhikoolide hooned, mille arhitektuurne lahendus selgus samuti arhitektuurivõistluse käigus," ütles Laur.  
 
Tartu vallaarhitekt Egle Nõmmoja kirjeldab edasist protsessi: "Ala on suur ja kindlasti jaguneb selle terviklik väljaehitus mitme aasta peale. Samas on nüüd selge, kuhu suunas liikuda. Ja kui see kõik valmis saab, loob see väga suure väärtuse kogu piirkonnale - tekib kvaliteetne, erinevaid tegevusi ja sündmuste korraldamist võimaldav ning erinevaid vanusegruppe kõnetav väliruum." 
 
Arhitektuurivõistluse paremusjärjestus ja tööde autorid avalikustatakse reedel,  7. mail kl 12 pidulikul tseremoonial, mis toimub vabas õhus puhkealal. Kohapeal on ka kõigi esitatud tööde väljapanek. 
 
Üritusele ühistranspordiga tulles on orientiiriks Mõisavärava bussipeatus. Autoga tulijad saavad oma sõiduvahendid parkida Raadi lasteaed Ripsik parklasse (Mõisatamme 30, Vahi alevik.) Lasteaiast ürituse paika saab mööda kergliiklusteed.
 
Lisainfo: vallavanem Jarno Laur, jarno.laur@tartuvald.ee tel 516 7879
 
Kõigi töödega saab tutvuda SIIN
 

Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkurss

Aasta alguses kuulutas Tartu vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga välja Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkurssi. Konkurssi eesmärk on leida parim ideekavand Vahi alevikus asuvale Mõisavärava katastriüksusele, mille alusel rajatakse nüüdisaegse kujundusega mitmeotstarbeline puhkeala, kus on turvalised ja atraktiivsed võimalused erinevatele vanuse- ja huvigruppidele õues liikumiseks ja puhkamiseks.
 
Konkurssile laekus 7 võistlustööd:
Ajajõgi, Kude, Marjamaa, Platsimets, Saame kokku Raadi ringil, Üksi ja Koos ning Virb.
 
Aprilli esimeses pooles hindab ideid 5-liikmeline žürii, kes valib tööde hulgast välja võitja. Projekteerimine ja ala väljaehitamine on plaanitud etappide kaupa. Kõik seitse ideed on terviklikud, pakkudes tegevusi igas vanuses elanikele või ümbruse külastajale.
 
Näiteks idee „Ajajõgi" paneb Raadimõisa puhkealale voolama ajajõe, mis vookleb läbi Raadit ajaloos puudutanud sündmuste alates muinasajast, lõpetades tänapäevaga. Idee „Kude" tahab põimida hea elukeskkonnaga pargi ümber „koekirja", et see looks piirkonda harmooniat ja ökoloogilist tasakaalu. Pargis kohtuvad jätkusuutlik eluviis ja säästlik areng. Üldjoontes jaotaks idee pargi kaheks piirkonnaks – looduslikuks ja linnalikuks pargiks. Idee „Marjamaa" on saanud inspiratsiooni sellest, et Raadimõisa asumi pargiala on olnud varasemalt Raadi mõisa põllumajandusmaa. Pargi struktuurne telg suunab liikumist ning ühendab kogu pargi erinevaid
alasid. Mõisa väravapoolses küljes on avar väljak, millest ühele poole jääb olemasolev ajalooline Raadi mõisapark ja teise tekib uus moodne ja multifunktsionaalne kogukonnapark.
Idee „Platsimets" kujutab endast paljude tegevusvõimalustega platse, mida ääristavad erinevad Eestile omased metsakooslused. Kogu park on ökoloogiliselt tasakaalus, et sinna asuks elama võimalikult palju linde, ning pargiloomi ja putukaid, kes tulevase pargi linnulauluga täidaksid.
Idee „Saame kokku Raadi Ringil" lisab olemasolevatele maastikuelementidele iseloomu rõhutavaid elemente, nagu viljapuude grupid, marjapõõsastikud ja lilleniit. Maastikku tasakaalustab mitmekesine metsakooslus ja puisniit. Ala keskossa on planeeritud sotsiaalsed tegevused. Pargist moodustub kogukonna kohtumispaik. Idee „Üksi ja Koos" lähtub põhimõttest, et inimesel on vahel soov olla üksi ja vahel jälle koos seltskonnaga. Raadimõisa asumi puhkealale luuakse ruum, kus on vastavalt soovile võimalik viibida nii ühes kui ka teises keskkonnas. Pargis asuv parkmets annab võimaluse olla üksi, samal ajal kui süvendatud ja avatud niidu maastik avab vaateid ümbrusele ning tekitab võimaluse koos aega veeta. Idee „Virb" annab Raadimõisa asumi puhkealale kaasaegse lahenduse mitmeotstarbelise puhkeala näol. Lähenetud on loovalt, et puhkeala leiaks kasutust aastaringselt. Looklev teedevõrgustik tekitab põneva ja tegevusterohke mängulise keskkonna. Puhkeala peamiseks võtmesõnaks on tasakaal.
 
Info võitja kohta avalikustatakse Tartu valla kodulehel, Facebooki lehel ja mai Kuukirjas.
 
Tutvu võistlustöödega SIIN
 
Tekst: Katrin Sisask
Foto: Tanel Kindsigo

Tartu Vallavalitsus korraldab koostöös Eesti Arhitektide Liiduga Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkursi

Konkurss korraldatakse parima maastikuarhitektuurse ideekavandi leidmiseks Raadimõisa asumi puhkealale. Ideekonkursi eesmärk on leida kavand, mille alusel kavandada nüüdisaegse kujundusega mitme otstarbeline puhkeala, kus on turvalised ja atraktiivsed võimalused erinevatele vanuse- ja huvigruppidele õues liikumiseks ja puhkamiseks. Kujunduslahenduse disain, haljastus, ehituslikud elemendid ning valguslahendus on meeldivad ning atraktiivsed inimmõõtmelisuse perspektiivis. Ala peab olema aktiivselt kasutatav aastaringi. Ala on ligikaudu 10 ha suurune üldkasutatav maa-ala.

Ideelahendus peab vastama järgmistele ootustele:

 • Puhkeala peab ruumiliselt olema terviklik, seotud funktsionaalselt ja visuaalselt ümbritseva keskkonnaga ja rakendada tuleb nüüdisaegse maastikuarhitektuuri parimat praktikat. Lahenduses peab olema tasakaal eluta keskkonna (ehitised) ja elus keskkonna vahel. Lahendus peab kompenseerima  uuselamupiirkonna krundisisese (kõrg)haljastuse puudujäägi (kruntide rajatud haljastuses on kasutatud palju madala ja keskmise kõrgusega puid-põõsaid,  kõrgete puude osakaal on väike);
 • puhkeala peab olema kasutatav ja atraktiivne kõigil aastaaegadel, peab pakkuma tegevust ja kasutusvõimalusi erinevatele vanusegruppidele (sh erivajadustega inimestele);
 • teha tuleb teede võrgustiku analüüs ning planeerida alale juurdepääsud (minimaalselt kergliikluse juurdepääsud olemasolevatelt teedelt), lisaks on vajalik kavandada sõidukite juurdepääsu võimalused (hooldus, ürituste korraldamisel teenindav transport) ja lahendada konkursiala sisene liiklus;
 • lahendus peab olema pikaajaliselt säästlik, eelistatud on looduslikult reguleeruvad ruumilahendused, vältida tuleb massiivseid ja intensiivset hooldust nõudvaid lahendusi;
 • arvestatakse kohalike elanike poolt soovitud funktsioone:
  • mängualad – erinevatele vanusegruppidele (kogu pere mänguväljak), sh  asukoht pumptracki rajamiseks; 
  • kultuuriväljak – aktiivne tsoon avalike ürituste korraldamiseks, võimalusega püstitada ajutist lava, nn keskväljaku suurus peaks võimaldama ka piirkondlike suuremate ürituste korraldamist (nii eraalgatuslikul kui vallapoolsel eestvedamisel);
  • jõuluväljaku ja -valgustuse teemad (jõulupuu v installatsiooni asukoht, lahendus);
  • sportimise ala (igale vanusegrupile sobilik välijõusaali osa ja jooksurada, mida saab talvel suusarajana kasutada);
  • ühine piirkonna jõulukuuskede põletamise koht;
  • multifunktsionaalsed pallimänguplatsid liuvälja rajamise võimalusega;
  • puhke- ja vaikuse ala (lugemiseks, maalimiseks, mõtisklemiseks, pikniku pidamiseks, grillimisalad);
  • koerte väljak (koerte treenimiseks mõeldud inventariga);
  • välitualettide alad.
 • ideekonkursiga pakutakse lahendus, mis seob ümbritseva elamupiirkonna puhkealaga;
 • tegeletakse tänavamüra levikut tõkestavate elementidega või luuakse liiklusmüra levikut piirav puhverala, samas tuleb tagada Raadi mõisa pargiala piirdeaia vaadeldavus;
 • antud on sademevete ärajuhtimise lahendus (eelistatud innovatiivsed keskkonda säästvad lahendused);
 • pakutud on lahendus vee-elemendi parki toomiseks;
 • antud on joogivee ja kastmisvee saamise lahendus;
 • ette nähtud on jalgrataste parkimise ja lukustamise kohad;
 • välja on pakutud asukohad, kuhu saab suviseks hooajaks paigaldada ajutisi atraktsioone (näiteks välibatuudid) ja kaubandust (näiteks jäätisekiosk või turulett);
 • valitud taimmaterjal kajastab kaasaaegset lähenemist maastikuarhitektuurile ning arvestab kohalike klimaatiliste eripäradega. Taimed peavad olema kättesaadavad lähialalt (Eestist või naaberriikide puukoolidest) ja kasvama meie klimaatilistes tingimustes. Teha ettepanekud ala põhjapiiril kulgeva vabakujulise heki korrastamiseks. Oluline on säilitada nimetatud heki struktuur ja integreerida see ka lahendusse, kuna kannab endas ajaloolist väärtust (ala ainus säilinud viide marjaistanduse aegadesse);  
 • teed ja haljasalad on kavandatud aastaringselt kergesti hooldatavatena ja vastupidavatena;
 • valitud väikevormid peavad olema nüüdisaegse disainiga ja üksteisega nii vormilt kui ideeliselt sobima;
 • on tehtud ettepanekud inventari paigutuslahendusele ja disainile (pingid, prügikastid, lillekastid, lilleamplid, väikevormid, infotahvlid ja suunavad viidad; kõik eeltoodud väikevormid on kergesti hooldatavad, võimalikult vandalismi- ja ilmastikukindlad);
 • valgustuslahendus on kavandatud esteetiliselt ning komplektselt, soovitatav on kasutada LED-valgusteid ning ei tohi tekitada valgusreostust;
 • lahendatud on jäätmete kogumine (sh sorteerimismahutitega konteinerid);
 • lahendus peab olema etapiti väljaehitatav.

 

Kavandite hindamiseks on moodustatud 5-liikmeline žürii.

Konkursivõitjaga sõlmitakse pakutud ideekavandi alusel teenuste hankeleping vastavalt riigihangete seadusele.

Hankega seotud dokumendid on leitavad riigihangete registrit,  hanke nimetus Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkurss, viitenumber 218525. Tutvu hankega SIIN

Kavandite esitamise tähtaeg 26.02.2021