Tartu Vallavalitus on liitunud mitme projektiga, et olla abiks psühholoogilise toe saamisel, töö otsimisel, koolitustel osalemisel. Antud projektidega saavad liituda kõik Tartu valla elanikud.

 

Projekt „Tagasi tööellu" 

Liituma on oodatud inimesed, kes hetkel ei õpi ja ei tööta ning on tööturult eemal olnud vähemalt 6 kuud.  Projektitegevused on:  tööotsingukoolitus koos tööklubiga, tugiisikuteenus, erinevad nõustamisteenused (psühholoog, karjäärinõustaja, võlanõustaja, sõltuvusnõustaja). Lisaks on osalejal võimalik minna erialakoolitusele või tööpraktikale. Kõik tegevused on osalejale tasuta.

Korraldaja: Johannes Mihkelsoni Keskus, kontakt Ingrid Purje, ingrid.purje@jmk.ee, 52 654 88

Täpsem info: http://www.jmk.ee/Portfoolio/tagasi-tooellu/

 

STEP-programm

On mõeldud aitamaks noori, kellel on õigusrikkumise taust. Projektis on mitmeid võimalusi, kuidas noort toetada ja olla abiks (nõustamisteenusest kuni tööpraktikani).

Programmi arendusjuht: Liis Seeme, step@step.ee, 58 60 2686

Täpsem info: https://step.ee/

 

Projekt „Tähed särama"

On mõeldud NTGS-i* kaudu tuvastatud 16-26-aastastele noortele*. Noore saame suunata tasuta tööotsingut toetavatele ja elukvaliteeti tõstvatele individuaalteenustele: tugiisikuteenus, erinevad nõustamisteenused (psühholoog, karjäärinõustaja, võlanõustaja, sõltuvusnõustaja). Lisaks on osalejal võimalik minna erialakoolitusele või tööpraktikale ning osaleda tööotsingukoolitusel ja tööklubis.

Korraldaja: Johannes Mihkelsoni Keskus, kontakt juhtumikorraldajad Triin Rebbas, 53 782405, triin.rebbas@jmk.ee või Katrin Kaaver, 52 82 365, katrin.kaaver@jmk.ee

Täpsem info: http://www.jmk.ee/Portfoolio/tahed-sarama/

 

*Projektist pakutavatele teenusele saab suunata ainult neid noori, kes on STAR programmist tuvastatud NTGS-i abil ning, kes vastavad noortegarantii tingimustele, loe lisa SIIT 

 

Projekt "Vabatahtlike kaasamise  koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemi"

Kestvus: 2021 aasta novembrist kuni 2023 a septembrini.  

Sihtrühm: vanuses 65+ ja erivajadusega inimesed, kes on nõus vastu võtma vabatahtliku seltsilise toe.  

Eesmärk: Vähendada sihtgruppi kuuluvate inimeste sotsiaalset tõrjutust ja üksiolekut.  

Tegevus projektis:  

Projekti koordinaator aitab koos kohaliku omavalitusega, abivajaja ja vabatahtliku seltsilise koostööle. Ühised tegevused otsustavad abivajaja ja seltsiline koos. Mõned näited mida võiks teha:  

● abivajajaga koos olemine ja suhtlemine (näiteks arutelud igapäevateemadel, fotode vaatamine, ajalehe või raamatu ette lugemine, ühiste tegevuste korraldamine, nt koos ristsõnade lahendamine, füüsiliste harjutuste tegemine vmt); 

● saatjaks olemine koduväliste tegevustega tegelemisel, näiteks koos jalutamine või ühised külastused raamatukokku;  

● eaka või erivajadusega inimese toetamine avalike eluliste teenuste kasutamisel, näiteks abistamine arsti juurde minemisel ja tulemisel või aitamine ametkondadega asjaajamisel või teejuhuks olemine, kui on nt tegemist mäluhäiretega inimesega; 

● tugitegevuse pakkumine lihtsamate kodutöödega tegemisel, mida abisaaja üksi ei teeks, aga koos toetajaga oleks (kasvõi osaliselt) võimeline tegema (näiteks ühisel poeskäigul kotikandmine või koos söögi tegemine). 

Projektiga saavad liituda vabatahtlikud ja Tartu valla elanikud, kes vajaks ühistegevusi.  

Täpsem info:  

Tartumaa vabatahtlike seltsiliste koordinaator:   

Eha Anslan`ile, tel 5278531,  e-post anslaneha@gmail.com  

Andke teada  (oma lähedase) soovist ja vajadusest valla sotsiaaltööspetsialistile: 

Kersti Raiküla tel 5196 7738 e-post kersti.raikula@tartuvald.ee

Triin Vaino tel 5344 9246 e-post triin.vaino@tartuvald.ee 

Erle Kriisa tel 5302 6608 e-post erle.kriisa@tartuvald.ee

 

Muudame koos eakate ja erivajadustega inimeste elu turvalisemaks! 

Pilt, millel on kujutatud tekst Kirjeldus on genereeritud automaatselt