Perelepitusteenus lapsevanematele

Infoleht lapsevanematele, kes plaanivad ühise kooselu lõppu, mõtlevad lahutusele, on lahutamas või kes taastuvad lahkuminekust. Infoleht selgitab, mis on perelepitusteenus, kellele ja kuidas tuleb see teenus kasuks ning sedagi, kuidas soovi korral teenust saada.

Perelepitusteenus on mõeldud ühise alaealise lapse või laste lahku läinud või lahkuminevatele lapsevanematele, kel ei ole õnnestunud kokku leppida lapse elukorralduslikes küsimustes (näiteks suhtluskord, elatis). Perelepitaja neutraalse osapoolena aitab lapsevanematel oma mõtteid vahendada ja erimeelsusi lahendada ning jõuda kokkulepeteni, mis rahuldavad vanemaid ja on ühtlasi ka lapse huvides.

Kuigi vanemad ei ela enam koos, on lapsel endiselt õigus mõlema vanema hoolitsusele ja armastusele.

Perelepitus on lapsevanematele kiirem, soodsam, vaimset tervist säästvam ning lapse heaolu paremini arvestav meetod, mille raames sõlmitud vanemate vahelised kokkulepped on efektiivsemad kui kohtumenetluses. Kui pöördute kohtusse lapse elukorraldusega seotud küsimustes, soovitame teil enne seda kaaluda  perelepitusteenusele tulekut.

Alates 2021.a septembrist alustame sotsiaalkindlustusametis riikliku perelepitusteenuse pilootprojektiga, mille raames on lapsevanematel võimalik saada perelepitusteenust tasuta. Teenust pakuvad perelepituse baaskoolitusel õppivad spetsialistid oma superviseeritud praktika raames mitmetes kohtades üle Eesti.

Kui soovite leida endale sobiv professionaalne perelepitaja juba tööturul aktiivsete lepitajate seast, saame teid samuti juhendada.

Perelepitaja leidmiseks:

Perelepitusteenuse kohta leiad rohkem infot sotsiaalkindlustusameti lahkumineku teemaliselt alalehelt.

Täidetud perelepitusteenusele suunamisvorm saada Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee