Perekonnaseisutoimingud

Sünni registreerimine

Sünni registreerimine ja nime valik 

Sünnitoetus

Sünni registreerimise avaldus (.pdf)
Põlvnemise välistamise avaldus (.pdf)
Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist (.pdf)

  • Lapse sünd tuleb registreerida kuu aja jooksul lapse sünnist. 
  • Sünni võib registreerida riigiportaalis www.rahvastikuregister.ee või esitada vastav avaldus Tartu Vallavalitsusele

Sünni registreerimine Tartu Vallavalitsuses

  • Sünni registreerimise avalduse võib esitada lapse seaduslik esindaja ehk vanem või eestkostja
  • Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib sündi registreerima tulla neist ainult üks (vaja kaasa võtta teise vanema kirjalik avaldus lapse nime kohta)
  • Omavahel abielus mitteolevad vanemad peavad avalduse esitama koos kohapeal (Tartu Vallavalitsuses või teeninduspunktides) või e-teenusena läbi e-rahvastikuregistri.

 

Vajalikud dokumendid:

  • tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta 
  • vanema(te) isikut tõendavad dokumendid 
  • abieludokument, kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse

ALATES JUULIST EI REGISTREERITA VALLAVALITSUSES SURMASID

21.06.19

1. juulist muutub surma registreerimise kord Eestis, mille tulemusel ei saa kohalikes omavalitsustes, mis ei asu enam maakonnakeskustes (sealhulgas Tartu Vallavalitsus), surma registreerida.

Sellega muutub surma registreerimise süsteem ja surmafakti andmeid hakkab rahvastikuregistrisse edastama meditsiiniasutus (nt perearstid, haigla, kohtuarst). Seaduse muudatusega lõpeb linna- ja vallavalitsustel õigus surma registreerida. Erandjuhtudel jääb see õigus alles maakonnakeskuste omavalitsustel (Tartus, Tiigi 12).

Surma registreerimise süsteemi muudatuste eesmärk on vähendada lahkunu lähedaste asjaajamisi nii, et surma ei pea enam kohalikus omavalitsuses registreerima. Samas saavad lahkunu lähedased aga kohalikust omavalitsusest jätkuvalt taotleda matusetoetust. Tartu vallas on võimalik taotleda matusetoetust e-teenuste keskkonna kaudu vallaveebis, e-postiga aadressil tartuvald@tartuvald.ee ja posti teel Haava 6, Kõrveküla alevik, Tartumaa 60512  või vajadusel isiklikult kohale tulles Tartu Vallavalitsusse.

Kui inimene on surnud enne 1. juulit 2019, siis tuleb matmiseks vajaliku surmatõendi saamiseks minna kohalikku omavalitsusse, pärast 1. juulit saavad surnu lähedased surmatõendi tervishoiuasutusest.