Ootamatu rünnak avalikus kohas

Ohumärgid

 • Näed inimeste ründamist relva, sõiduki või mis tahes ohtliku vahendiga.
 • Näed agressiivselt meelestatud ja/või relvastatud inimest.
 • Kuuled laske või plahvatusi.
 • Saad info rünnaku kohta teiste inimeste käest.
 • Kuuled paanikas inimestele viitavaid helisid või näed paanikas inimesi eemaldumas.
 • Näed inimesi maas lamamas.

Kuidas äkkrünnakuks valmis olla?

 • Tee endale selgeks evakuatsiooniteed ja varuväljapääsude asukohad.
 • Äkkrünnaku käitumisjuhiste olemasolul töökohas või õppeasutuses tutvu nendega.
 • Kui riigis, kus sa viibid, on antud terroriohu hoiatus, väldi rahvarohkeid kohti ning järgi ametkondade juhiseid.
 • Välisriiki minnes selgita välja kohalik hädaabinumber ja Eesti esinduse kontaktid.
 • Tee endale selgeks, kuidas oma telefon kiiresti hääletule ilma vibratsioonita funktsioonile seada.

Kuidas äkkrünnaku korral tegutseda?

1. EEMALDU

VÄLJAS

 • Liigu kiiresti ja varjatult kaitset pakkuvasse kohta ning eemale ründaja vaateväljast.
 • Kui näed ohutut teed, eemaldu selle kaudu. Kasuta põgenemiseks kõrvaltänavaid.
 • Ürita vältida põgenevat rahvamassi ja vali võimaluse korral teine liikumissuund.
 • Eemaldu ohust võimalikult kaugele.
 • Ära tekita põgenemisel kahju teistele inimestele.
 • Võimaluse korral hoiata ja abista teisi ilma ennast ohtu seadmata.
 • Politseinikke nähes ära torma nende suunas, hoia käed üleval ja peopesad nähtaval. Arvesta, et kõiki inimesi käsitletakse potentsiaalse ohuna. Allu politsei korraldustele.

HOONES

 • Järgi hoone töötajate ja ametkondade antavaid korraldusi.
 • Hoonest väljumiseks kasuta treppe, tagavaraväljapääsu või esimese korruse aknaid.
 • Kui põgenemine võib panna sind suuremasse ohtu (näiteks ainsad väljumisteed on ründaja kontrolli all või sa ei leia ohutut põgenemisteed), jää paigale ning varju mõnda ruumi või esmast kaitset pakkuva mööblieseme või seina taha.

2. VARJU

 • Kui leiad peidupaiga ruumis, lukusta uks ja liiguta ruumis asuv sisustus ukse ette.
 • Kustuta ruumis kõik tuled ning hoia eemale ustest ja akendest.
 • Peidupaika jõudes seadista mobiiltelefon hääletuks ja lülita välja ka vibreerimisfunktsioon.
 • Ära paljasta oma asukohta ning ära välju enne, kui oht on möödas ja oled saanud politseilt vastavad juhised.

3. TEAVITA

 • Kui oled vahetust ohust eemal, helista hädaabinumbrile 112 ning teavita toimunust ja oma asukohast.
 • Hoiata teisi inimesi ohtlikku piirkonda liikumise eest.

Kui äkkrünnaku vahetu oht on möödas

 • Järgi kohalike ametivõimude korraldusi ja ohuhinnangut.
 • Jälgi meediat ja muid infoallikaid, mis sündmust kajastavad.
 • Väldi ühistranspordiga sõitmist (bussid, rongid, trammid, metroo, laevad) ning rahvarohkeid kohti ja massiüritusi.
 • Kui rünnak toimus välisriigis, teavita oma lähedasi, et sinuga on kõik korras. Juhul kui vajad abi, pöördu Eesti Välisministeeriumi poole +372 5301 9999 või konsul@mfa.ee.