Noorte valdkonna tunnustusavaldused

Kandidaate saab esitada Tartu valla e-taotluste keskkonnas SPOKU

 

Tartu vald annab välja järgmisi noorte valdkonna aunimetusi:

Aasta noorte valdkonna tegu - aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on olulisel määral panustanud valla noorsootöö edendamisse.

 

Aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 3.juulist 3.augustini. Valdkondlikud laureaadid otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Laureaatidele antakse aunimetus üle Tartu Valla Noortepäeval. 

 

Tartu valla aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste andmise korraga saad tutvuda SIIN