Mis on SPOKU?

 
Süsteemi eesmärk on lihtsustada taotlemist ja kiirendada omavalitsuse ametniku tööd ning muuta KOVi töö võimalikult läbipaistvaks.
 

Tartu vallas on kasutusel programm SPOKU – see on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule.

Tartu vallast käib Tartu linna spordi- ja huviringides väga palju noori. Vald maksab Tartu linnas tegutsevatele huvi- ja spordikoolidele ja ringidele nn pearaha. 

Programmi kasutusele võtmine hõlbustab vallavalitsuse tööd ja aitab meie kõigi ühise raha kasutamist jälgida. Programmi abil saame kiiresti kontrollida, kas noor, kelle eest „pearaha" küsitakse, ikka on vastava kooli või huviringi nimekirjas ja kas ta seal ka käib – nimelt peab lapsevanem samas portaalis kinnitama lapse osalemist. Nii väheneb pettuste võimalus, kus noor on küll nimekirjas, aga tegelikult pole ringi töös kunagi osalenud või on osalemise lõpetanud. Kui vanema kinnitus puudub, siis ringitasu ei maksta. Kui laps käib kahel erineval treeningul, siis pearaha saab vaid see ring, milles osalemise on vanem märkinud esimese eelistusena.

Osalemise kinnitamine algab septembris/oktoobris, kui lapsed on nimekirjadesse kantud. Kinnitada saavad lapsevanemad laste osalemist kuni 01.11.2019