Maagaasiga varustamise katkemine

Kuidas maagaasiga varustamise katkestuseks valmis olla?

  • Tee selgeks, millised on maagaasikatkestuse mõjud sinu kodus ning milliseid alternatiivseid lahendusi vajad.
  • Uuri teenusepakkujalt või näiteks korteriühistult, kuidas on sinu kodukandis tagatud, et gaasivarustus ei katkeks.
  • Nb! Kodutarbijatele ja eluruumide kütteks soojust tootvatele ettevõtetele tagatakse maagaas 30 päeva ulatuses ka tarneraskuste korral.
  • Kontrolli oma gaasiseadmete (näiteks pliit või veeboiler) kasutusjuhenditest, kas neid saab kasutada vedelgaasiga. Lisa varudesse ka väike vedelgaasi balloon.

Kuidas maagaasiga varustamise katkestuse korral tegutseda?

  • Gaasivoolu katkemisel sule kõik eluruumis olevad ja sinna sisenevad gaasikraanid.
  • Hoiata katkestusest ka naabreid. Tähtis on, et ükski gaasikraan ei oleks lahti, sest gaasivarustuse taastudes võib lahti unustatud gaasikraan tuua kaasa plahvatusohu.
  • Võta kütmisel, toidu valmistamisel või vee soojendamisel kasutusele alternatiivsed lahendused. Alternatiivsete lahenduste valimisel eelista ohutumaid ja lihtsamaid võimalusi ning järgi ohutusnõudeid ja seadmete kasutusjuhendeid.
  • Kui sa ei saa maagaasikatkestuse korral kodus ise ohutult hakkama, mine lähedaste juurde või pöördu abi saamiseks kohaliku omavalitsuse poole.