Lumelükkamine

Tartu valla piirkonna lumetõrje probleemidega pöörduda:

Aigar Lepp tel 5647 4475, e-post kommunaal@tartuvald.ee

Tarmo Raudsepp tel 5695 8663, e-post tarmo.raudsepp@tartuvald.ee 

Tutvu teehoolduspiirkondadega läbi Tartu valla geoprotaali SIIN

Teade seoses lumetõrjega - sissesõiduteed tuleb takistustest puhastada!

Tartu vald tellib teenuse osutajatelt lumetõrjet peale avalike teede ka nende majapidamisteni, kus aastaringselt elatakse.  Hea Tartu valla elanik - palun kontrolli, et omad sissekirjutust oma tegelikku elukohta!  Piirkondlikud talihooldajad lükkavad lahti ka erateed hooneteni, kus elavad rahvastikuregistrijärgsed Tartu valla kodanikud. 
 
Sissesõiduteed tuleb takistustest puhastada!
 
Palun kontrolli, et puud, põõsad, tõkkepuud, sissesõidukeelumärgid või muud sarnased takistused ei takistaks traktoritel teenuse osutamist.
 
Seoses sellega palume erateede omanikel sissepääsud üle vaadata ning tagada turvaline lumetõrje. Töid teostavad traktorid on kuni 4 meetrit kõrged ning sahad kuni 4 meetrit laiad. Arvestada tuleb, et puude oksad kaarduvad lume raskuse all tee kohal madalamale ning võivad takistada lumetõrje teostamist
 
Tartu valla piirkonna lumetõrje probleemidega pöörduda:
 
Aigar Lepp tel 5647 4475, e-post kommunaal@tartuvald.ee
Tarmo Raudsepp tel 5695 8663, e-post tarmo.raudsepp@tartuvald.ee