Liigiti kogutud jäätmed

Aastas tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kg inimese kohta. Jäätmete liigiti kogumise nõue tuleb jäätmeseadusest. Materjalide või esemete tootmiseks kulutatakse suur hulk energiat, kui võtame materjalid uuesti ringlusse, saame ressursse kokku hoida.

Tartu linna jäätmejaam

Pakendikotiteenus ja pakendikonteineriteenus

Elektroonikajäätmed

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed

Patareid

Tabivere alevikus muutusid pakendikonteinerite asukohad

Tabivere alevikus on muutunud segapakendikonteineri (kollane) asukoht. Konteiner asus varem Tabivere lasteaia juures aadressil Tuuliku tn 11. Seoses lasteaia rekonstrueerimistöödega tuli pakendikonteinerile leida uus asukoht. Alates 13.02.2023 asub (kollane) segapakendikonteiner Tabivere COOP kaupluse esises parklas. Ühtlasi paigaldas Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ Tabiverre uue klaasikonteineri, mis asub Tabivere COOP kaupluse taga parklas (taara tagastamise automaadi lähedal).