Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiakohtade taotlemine ja taotluste menetlemine toimub Tartu valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Lapsevanemal on võimalik esitada taotlus ARNO kaudu.

Vanem võib samal ajal esitada nii lasteaiakoha kui ka lastehoiukoha taotluse. Kui laps kasutab juba kohta, kuid soovitakse kohta mõnes teises lasteasutuses (nt lasteaia vahetamiseks), võib vanem esitada uue taotluse. Vanem saab alati ARNOsse tagasi pöörduda ja esitatud taotlust vajadusel muuta või selle tühistada. Muudatustega ei arvestata ainult sel ajal, kui varasemate andmete alusel on ARNO juba kohad jaganud.

Eeldame, et kui perekonna elukorraldus muutub ja laps ei vaja enam kohta Tartu valla lasteaias, siis vanem tühistab esitatud taotluse.

Kuna lasteaedade tegevus toimub õppeaastapõhiselt (01.09 kuni 31.08), siis jagatakse ARNO kaudu lasteaiakohti kahe menetluskorra alusel:

  • masskomplekteerimine

  • jooksev komplekteerimine

Kui teil on taotlusega muresid, siis pöörduge julgesti:


Andmekaitsega seotud küsimuste korral palume pöörduda Tartu Vallavalitsuse jurist Margus Hendrikson poole tel 53047293 või margus.hendrikson@tartuvald.ee

Mis on ARNO?

Arno on tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks, millele on turvalist kanalit pidi juurdepääs ka haridusasutustele ja lapsevanematele.
Süsteemi üks eesmärke on lihtsustada omavalitsuse ametniku ning haridusasutuse esindaja tööd.

 

LASTEAIAKOHA TAOTLUS:

Lapsevanematel on mugav vaadata oma lasteaialapsega seonduvat ühest kohast.  Lasteaialapse puhul saab lapsevanem Arnos esitada taotluse, mis lasteaeda ja millal ta tahab oma last panna.

Arnos näeb lapsevanem, kas tema laps on saanud koha ning näeb kõiki võimalikke pakkumisi, mis olid tehtud tema lapsele. Samuti saab ta e-maili olemasolu korral vastavaid teavitusi.

 

HUVIKOOLI VASTUVÕTMISE AVALDUS:

Tartu Valla Spordikooli vastuvõtmiseks tuleb ARNO süsteemi kaudu esitada avaldus.

Spordikoolist lahkumiseks tuleb samuti esitada ARNO süsteemis kaudu lahkumisavaldus.