Algab lasteaiakohtade komplekteerimine

Tartu Vallavalitsus on liitunud haridusteenuste haldamise infosüsteemiga ARNO, süsteemi kaudu komplekteeritakse lasteaedade rühmad ARNO süsteemis olevate andmete alusel. Valla lasteasutustesse on õigus lasteaiakohta saada lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Tartu vald.  

Sellel aastal jagab Tartu Vallavalitsus lasteaiakohti 2 masskomplekteerimisega.  Esimese masskomplekteerimise käigus  saavad lasteaiakoha Raadi lastehoiu lapsed, komplekteerimine toimub 18.märtsil.  

Teine masskomplekteerimine toimub aprilli alguses vahemikus, 8. aprill kuni 12. aprill. Sellel komplekteerimisel  täidetakse kohti juba kõikides Tartu valla lasteaedades.  

Kui olete esitanud lasteaiakoha taotluse, siis teade lasteaiakoha pakkumise kohta edastatakse automaatselt lapsevanema e-postile. Lapsevanem saab lasteaiakoha pakkumise ARNO süsteemis kinnitada või tagasi lükata 14 päeva jooksul. Kui lapsevanema taotluses sobivat kohta pakkuda ei ole, siis teadet ei tule. 

Lasteaedade direktorid komplekteerivad üksikuid lasteaia kohti ka õppeaasta jooksul. 

Sisene Arnosse SIIT

Tutvu infosüsteemi Arno põhimäärusega SIIN

Juhul, kui Teil on küsimusi seoses lasteaiakoha taotlustega, palun pöörduge Tartu Vallavalitsuse  poole: 

vallasekretär Eve Kallas tel 509 7902 või e-post eve.kallas@tartuvald.ee

 

 

Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiakohtade taotlemine ja taotluste menetlemine toimub Tartu valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Lapsevanemal on võimalik esitada taotlus ARNO kaudu.

Vanem võib samal ajal esitada nii lasteaiakoha kui ka lastehoiukoha taotluse. Kui laps kasutab juba kohta, kuid soovitakse kohta mõnes teises lasteasutuses (nt lasteaia vahetamiseks), võib vanem esitada uue taotluse. Vanem saab alati ARNOsse tagasi pöörduda ja esitatud taotlust vajadusel muuta või selle tühistada. Muudatustega ei arvestata ainult sel ajal, kui varasemate andmete alusel on ARNO juba kohad jaganud.

Eeldame, et kui perekonna elukorraldus muutub ja laps ei vaja enam kohta Tartu valla lasteaias, siis vanem tühistab esitatud taotluse.

Kuna lasteaedade tegevus toimub õppeaastapõhiselt (01.09 kuni 31.08), siis jagatakse ARNO kaudu lasteaiakohti kahe menetluskorra alusel:

  • masskomplekteerimine

  • jooksev komplekteerimine

Kui teil on taotlusega muresid, siis pöörduge julgesti:


Andmekaitsega seotud küsimuste korral palume pöörduda Tartu Vallavalitsuse andmekaitseametniku  Endla Suvi poole tel 525 4948 e-post endla.suvi@tartuvald.ee

Mis on ARNO?

Arno on tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks, millele on turvalist kanalit pidi juurdepääs ka haridusasutustele ja lapsevanematele.
Süsteemi üks eesmärke on lihtsustada omavalitsuse ametniku ning haridusasutuse esindaja tööd.

Lapsevanematel on mugav vaadata oma lasteaialapsega seonduvat ühest kohast.  Lasteaialapse puhul saab lapsevanem Arnos esitada taotluse, mis lasteaeda ja millal ta tahab oma last panna.

Arnos näeb lapsevanem, kas tema laps on saanud koha ning näeb kõiki võimalikke pakkumisi, mis olid tehtud tema lapsele. Samuti saab ta e-maili olemasolu korral vastavaid teavitusi.