Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust. 

Lapsehoiuteenust võimaldatakse 

  • 1,5 kuni 3 aastase lapse vanematele nende nõusolekul lasteaiakoha asemel; 

  • kuni 18 aastased raske või sügava puudega lapsele. 

18 aastaseks saanud raske või sügava puudega isiku puhul võib lapsehoiuteenust osutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, millal laps täisealiseks sai. 

Teenuse vajaduse korral esitada kirjalik taotlus Tartu Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistidele.  
Lastekaitsespetsialistide kontaktid 

 

Blanketid leiad SIIT

Sotsiaalhoolekande seadus SIIT

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord