Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal

 • Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval.
 • Eelhääletamise perioodil, 11.-16. oktoober 2021, on võimalik oma hääl anda elektrooniliselt.
 • Alates 2021. aastast valijakaarte valijatele enam ei saadeta. Selle asemel koostatakse valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht sisaldab teavet hääletamisõiguse tingimuste kohta ning hääletamisvõimaluste kohta konkreetses vallas või linnas.
 • Valimispäeval saab hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis.
 • Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse valija hääleõigust elektroonilisest valijate nimekirjast. Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri allkirjalehele.

Lisainfo valimised.ee

Kandidaadid

Tartu valla valimiskomisjon registreeris oma 10.09.2021 koosolekul Tartu Vallavolikogu  valimiste kandidaadid.

Tartu Vallavolikogu 17. oktoobri 2021. a valimisteks kandidaatide registreerimine

Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr 1 asub Tartu Vallamajas, aadressiga Haava tänav 6 Kõrveküla alevik.

See jaoskond teenindab valijaid ka väljaspool elukohta ja on avatud  terve valimiste nädala.
Esmaspäevast neljapäevani (11.–14. okt) kell 12.00–20.00.

Reedel, 15. okt on jaoskond avatud kell 12.00–20.00 ja valijaid teenindatakse kahes asukohas. Teine jaoskonna asukoht on Tooni küla, Piirissaare sealne valla teeninduspunkt.

Laupäeval, 16. okt on Kõrvekülas asuv valimisjaoskond avatud kell 12.00–20.00 ning pühapäeval, 17. okt kell 9.00–20.00.

 

Valimisjaoskond nr 2 asub Lähte Ühisraamatukogus, aadressiga Õpetaja tn 8 Lähte alevik. Jaoskond on avatud 15.–16. okt kell 12.00–20.00 ja 17. okt kell 9.00–20.00.

 

Valimisjaoskond nr 3 asub Äksi raamatukogus, aadressiga Saadjärve tn 22 Äksi alevik. Jaoskond on avatud 15.–16. okt kell 12.00–20.00 ja 17. okt kell 9.00–20.00.

 

Valimisjaoskond nr 4 asub Raadi lastehoius, aadressiga Pärna allee 8 Tila küla. Jaoskond on avatud 15.–16. okt kell 12.00–20.00 ja 17. okt kell 9.00–20.00.

 

Valimisjaoskond nr 5 asub  Laeva teeninduspunktis, aadressiga Väänikvere tee 8 Laeva küla. Jaoskond on avatud 15.–16. okt kell 12.00–20.00 ja 17. okt kell 9.00–20.00.

 

Valimisjaoskond nr 6 asub Tabivere teeninduspunktis, aadressiga Tuuliku 11 Tabivere alevik. Jaoskond on avatud 15.–16. okt kell 12.00–20.00 ja 17. okt kell 9.00–20.00.

 

Valimisjaoskond nr 7 asub Maarja-Magdaleena rahvamajas, aadressiga Kiriku tee 11 Maarja-Magdaleena küla. Jaoskond on avatud 15.–16. okt kell 12.00–20.00 ja 17. okt kell 9.00–20.00.

KOV valimised 2021

Valimisringkond, volikogu liikmete arv

Tartu Vallavolikogu võttis 30.06.2021 istungil vastu otsuse nr 26,

 • millega määrati Tartu Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 25. 
 • Volikogu moodustas 17. oktoobri 2021 tuimuvaks Tartu Vallavolikogu valimisteks  ühe valimisringkonna, mille piirideks on Tartu valla haldusterritoorium.
 • määrati Tartu vallas valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks 25.

Tartu valla valimiskomisjon

Tartu Vallavolikogu nimetas valimiskomisjoni koosseisu 5 liiget

 • komisjoni esimees vallasekretär Eve Kallas , eve.kallas@tartuvald.ee tel 509 7902
 • komisjoni aseesimees Tõnu Vesi, tonu.vesi@tartuvald.ee tel 517 4317
 • liikmed Kristel Altsaar, Doris Grünvald, Triin Vaino
 • asendusliikmed Tatjana Obuhova, Johanna Kasearu

Valimiskomisjoni asukoht on Tartu Vallamaja aadressiga Haava tn 6, Kõrveküla alevik

Valimiskomisjoni tööaeg

 • kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani, s.o 18. augustist 2021 kuni 15. septembrini 2021 (k.a) tööpäevadel (v.a 7. ja 9. septembril 2021) kell10.00 -14.00;
 • 7. septembril 2021 kell10.00–18.00;
 • 9. septembril 2021 kell 10.00-19.00;
 • 18. oktoobril 2021 kell 10.00 toimub häälte teistkordne ülelugemine Tartu vallamaja volikogu saalis 

Valimisliitude registreerimise otsustusi teeb valimiskomisjon jooksvalt vastavalt nõuetekohaste dokumentide esitamise järjekorrale.

Vastavalt töö mahule ja vajadusele koguneb komisjon toiminguid ja otsustusi tegema ka väljaspool kinnitatud aega.

Valimiste info