Kõrveküla Põhikooli uus õppehoone on avatud

Neljapäeval, 7. jaanuaril kell 15:00 tutvustati avalikkusele ja avati pidulikult Kõrveküla uus koolihoone. Hoone avamine oli seoses koroonaviiruse levikuga plaanitud toimuma peamiselt virtuaalselt nii, et laiem üldsus sai sellest osa veebiülekande vahendusel.

Uus koolimaja loob kaasaegsed õpitingimused kolme paralleelklassiga põhikoolile ehk ca 650 õpilasele, uue kodu saavad hoones ka Kõrveküla raamatukogu ning Tartu Valla Muusikakool. Uue hoone maksumuseks koos projekteerimise ja sisustamisega kujunes 8,37 miljonit eurot. Investeeringu tegi Tartu vald oma eelarvest, toetusmeetmete abi ei kasutatud.

Uues majas ehk juurdeehituses on netopinda 5212,5 m2. Lisaks hõlmas ehitusleping 996 m2 vana hoone osalist rekonstrueerimist. Rekonstrueerimistööde käigus sai uuendatud fassaadi ja uue katuse ning küttesüsteemi vanim hooneosa, mis alates uuest aastast on muusikakool.

Kõrveküla põhikooli hoone projekteeris OÜ KAUSS Arhitektuur, hoone autorid on Lauri Eltermaa ja Kaur Talpsep. Projekteerija valiti arhitektuurivõistluse tulemusena, projekteerimisleping sõlmiti OÜga KAUSS Arhitektuur 19.11.2018 ning hoone projekt valmis lõplikult 20.10.2019. Projekteerimine maksis  ühtekokku 586 212 eurot. Hoone projekteerimist toetas riik oma eelarvest 300 000 euroga, mille eest oleme eelmisele valitsusele siiralt tänulikud.

Hoone ehitas KRC Ehitus OÜ. Ehitus sai alguse hankelepingu allkirjastamisega 13.12.2019 ja lõppes 27.11.2020 ehituse vastuvõtu akti allkirjastamisega. Ehitustööde hinnaks kujunes ühtekokku 6 910 563,12 eurot. Mööbli ning sisutuse ehitas ja tarnis hoonesse AS Standard, sisustus maksab ühtekokku 779 976 eurot. Köögi sisustas Metos AS ning köögi sisseseade maksumus on 93 824,65 eurot. 

Ehitus Kõvekülas jätkub koolile spordihoone ning uue staadioni ehitusega, mis peaksid valmima 2021. aasta augustis.

Vaata avamise pilte SIIT

Foto: Siim Tiirik

Kõrveküla kooli mooduli ajastu lõppes!

7.01.21

Kõrveküla kooli mooduli-ajastu lõppes uue aasta saabumisega. Kohe kui moodulid läinud, algab spordihoone ehitus. Uue koolimaja avamisele 7. jaanuaril kell 15 YouTube kanalil (SIIN) ja Facebookis (SIIN) on oodatud kõik huvilised. 

Foto: Jarno Laur

Kõrveküla Põhikoolis tähistati teadmistepäeva

2.09.20

Kõrveküla Põhikoolis algas uus õppeaasta mõnevõrra teisiti kui tavapäraselt, kuna kooli ehitustööd alles käivad täistuuridel. Sellest hoolimata peeti kooli staadionil õppeaasta alguse aktus ja uus kooliaasta võib alata!

Foto: Vaido Laane

Kõrveküla Põhikool sai nurgakivi sarikapeol

16.06.20
Kõrveküla Põhikool sai nurgakivi, mille paneku eriolukord edasi lükkas. Nüüd on aga asjad juba nii kaugel, et lisaks nurgakivi panekule, pidasime maha ka sarikapeo!
Tööde lõpptähtaeg on 25.oktoober 2020.
Tegime nii nurgakivi panekust kui ka sarikapeost väikese video, mille leiad Tartu valla Facebooki lehelt SIIT
 

Kõrveküla Põhikooli ehitustööd jätkuvad koroonakriisist hoolimata

28.04.20

Endise hooga jätkuvad nii karkassi monteerimine kui ka karkassi monoliitsest betoonist konstruktsioonide ehitus. Hoones sees tehakse nii nõrk- kui ka tugevvoolu töid ning alanud on vee ja kanalisatsiooni trasside ehitus hoone uues osas. Hiljemalt järgmisel nädalal algavad ka ventilatsiooni torustike paigaldustööd.

Rekonstrueeritavas osas on alustatud lammutustöödega.

Foto: Timo Arbeiter

Kõrveküla koolihoone ehitus on jõudmas teise korruseni

Juba terve nädala on toimunud Kõrveküla Põhikooli juurdeehituse I korruse seinte montaaž. Paigaldatakse juba ka esimese korruse vahelagesid. Sel ja järgmisel nädalal jätkub esimese korruse ehitamine, kuid järgmisel nädalal loodetakse jõuda juba ka teise korruse montaažini. Peale vana koolihoone tühjaks kolimist alustab ehitaja töid ka vanas koolihoones. Parkla ja ümbersõidutänaval alustatakse äärekivide paigaldusega. Algab hariduse tn kõnnitee ehitus.

Foto: Timo Arbeiter

Kõrveküla Põhikooli ehitustööd sujuvad plaanipäraselt

5.03.20

Veel käesoleva nädala lõpuni kostab kooli ehitusplatsilt vundamendivaiade maasse rammimisega kaasnevat tümpsutamist. Juba on alustatud ka vundamentide valamise ettevalmistustöödega. Vundamentide ehitus ongi lähiaja mahukaim töö. Vaiade rammimise masina lahkumisel ei jää aga ehitusplats tühjaks. Järgmisel nädalal saabub uus ja veel uhkem masin – tornkraana. Nurgakivi asetamine toimub 27.märts 2020.

Kõrveküla kooli ehitusplatsil müdistab roomikmasin

28.02.20

Nagu vallaelanikud on ehk märganud müdistab Kõrveküla kooli ehitusplatsil üks uhke hall roomikmasin. See masin tegeleb üliolulise ülesandega, ehk rammib pinnasesse vundamendi kiilvaiasid. Need kiilvaiad on kui tulevase koolihoone juurikad, mis peavad hoone paigal ja püsti hoidma. Selle töö käigus on platsil kindlasti ka senisest pisut enam müra ja rammimiskoha läheduses võib maapind väriseda. Aga masin on võimekas ja töö peaks järgmise nädalaga tehtud saama.

Foto: Timo Arbeiter

Kõrveküla kooli torustike ja trasside ehitustööd on saanud alguse

3.02.20

Hetkel on käimas Kõrveküla põhikooli territooriumil torustike-trasside ehitustööd. Lähiajal hakatakse tegelema majaaluse väljakaevega.

Vallavalitsus kavandab seoses kooli valmimisega sellel suvel ka mitmeid teetöid, näiteks Hariduse tänava kõnnitee, kooli tänava rekonstrueerimine ja kõnnitee rajamine ning lasteaia tänava pikendamine.

NB! Kuna Kooli tänava ehitustööd on alles projekteerimise järgus, kutsub vallavalitsus Kooli tänava elanikke koosolekule 11.02.2020 kell 17:00 Tartu vallamaja volikogu saali.

Kõrveküla kooli juurdeehitustöödest valmib tervikvideo

4.05.20

Kõrveküla kooli osas toimus 15.01.2020 teine ehituskoosolek. Ehitustööd on hetkel graafikus, toimub välistrasside ehitus ning alustati vundamendiaugu väljakaevetega. Kuivõrd ehitustegevus toimub Kooli tänava ääres, võib esineda ajutisi liikluse häiringuid ja osalisi tee sulgemisi.

Uue koolihoone ehitusplatsile jäänud suured puud tuli maha saagida, sest nende säilitamine või ümber istutamine ei olnud võimalik. Osaliselt oli ehitusprojektis ette nähtud puude ümberistutamine samal platsil – näiteks tõsteti ümber Kooli tänava äärde jäävad pärnad. Need väiksemad puud ja põõsad, mille säilitamist projektis ette ei olnud nähtud, püüdsime siiski eemaldada koos juurepalliga ning istutasime ümber erinevatele vallale kuuluvatele kinnistutele nt Kõrveküla spordihoone juurde, Vahi koertepargi juurde ja Laeva sotsiaalmaja juurde.

Foto on tehtud Kõrveküla kooli juurde paigaldatud Live kaamera abil, mida haldab Securer OÜ. Selle kaamera abil valmib kogu ehitustööde protsessist timelapse video, mida tulevikus kindlasti ka jagame!

Kõrveküla Põhikooli ehitustööde hanke võitis KRC Ehitus OÜ

17.12.19

Kõrveküla Põhikooli juurdeehituse projekt on jõudnud olulise vaheetapini: 13. detsembril allkirjastati töövõtuleping  Tartu Vallavalitsuse ja ehitusettevõtja KRC Ehitus  OÜ vahel. Lepingu kohaselt peab hiljemalt 25. oktoobriks 2020. aastal olema valmis uus, turvaline ja mõnusa keskkonnaga koolimaja. Hoonete juurde- ja ümberehituse kõrval rajatakse ka uued kooli välialad – juurdepääsuteed, kergliiklusteed, haljasalad, mänguväljakud, parklad jms. Ehitustööd algavad kohapeal kohe uue aasta algusest ja võivad kaasa tuua ebamugavusi liiklemisel aga ka õppetöö korraldamisel.

Ehitustööde peatöövõtja leiti riigihanke tulemusena. Kaheteistkümne pakkuja hulgast tegi soodsaima pakkumuse KRC Ehitus OÜ. Tegemist on tuntud Tartu ettevõttega, mis on meile lähematest objektidest ehitanud näiteks Palamuse kihelkonnamuuseumi uue kompleksi ja Jõgeva Põhikooli uue õppehoone.

Kõrveküla kooli juurdeehituse hange oli edukas

9.01.20

Tartu Vallavalitsus avas täna hommikul Kõrveküla kooli juurdeehituse hanke pakkumised. Esialgu reedel, 15. novembril 2019 lõppema pidanud hange tuli edasi lükata reedel riigihangete registrit kimbutanud tarkvaraliste probleemide tõttu. Vastavalt riigihangete seadusele sai pakkumuste esitamise tähtajaks esmaspäev, 18. november kell 9:00.  

Tähtajaks esitati kokku 12 pakkumust. Pakkumuste maksumused jäid vahemikku 5,747 kuni 7,64 miljonit eurot. Eelmainitud maksumusele lisandub käibemaks.

Järgnevas hankemenetluse protsessis kontrollib Tartu Vallavalitsus pakkumuste ja pakkujate vastavust hanke alusdokumentides esitatud nõuetele. Vastavaks tunnistatud pakkumustest kuulutatakse edukaks kõige madalama maksumusega pakkumus. Tartu Vallavalitsus loodab hankes edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise otsuseni jõuda lähima paari nädala jooksul.

Hanke eesmärk on rajada kiirelt kasvavale õpilaskonnale kitsaks jäänud Kõrveküla koolile ca 5200 ruutmeetrit suur juurdeehitus. Hanke tulemusena mahutab Kõrveküla kool 27 klassikomplekti ehk ca 650 õpilast. Ühtlasi saab uues majas kodu Kõrveküla raamatukogu. Senine vanim koolimaja osa muutub aga Tartu Valla muusikakooli päris oma majaks.

Hanke tingimuste kohaselt peab kooli juurdeehitus olema valmis järgmise õppeaasta esimese koolivaheaja lõpuks ehk 2020. aasta 25. oktoobriks.

Foto: Tanel Kindsigo

Kõrveküla Põhikooli juurdeehitus hange on välja kuulutatud

18.11.19

 

3. septembril 2018 asus Kõrveküla Põhikooli 20 klassikomplektis õppima 404 last. Koolikompleksi lisandus veel üks moodulhoone, kus õpivad 1.B ja 1.C klassi õpilased. Uues hoones toitlustatakse peamajast eraldi olevate moodulite õpilasi.

Tartu Vallavalitsuse korraldatud ideekonkurss parima lahenduse leidmiseks Kõrveküla Põhikooli juurdeehitusele on lõppenud ning võitjaks osutus ""Root" ja juur".

Selge on see, et Kõrveküla kool on kasvav ning elujõudu täis kool, mille sisu on palju enamat kui vaid lapsi mahutav maja!

 

Sellised read on Kõrveküla Põhikooli kodulehel, mis viitavad kooli kasvule, elujõule ning tõsi, tegemist ei ole vaid lapsi mahutava majaga. Kooli kasvule viitab ka asjaolu, et 2.septembril 2019 alustas kooliteed 449 õpilast.

 Võib-olla olete märganud, et paljudes hoonetes puudub 13. korrus, aga kas teadsite, et ka mõnes lennukis pole 13. rida või mõnes hotellis puudub 13. tuba? Kuidas on aga number 13 seotud Kõrveküla Põhikooliga?

Lugu on tegelikult lihtne ja kaugeltki mitte seotud numeroloogia või selle numbri negatiivse tähendusega. Eelmisel reedel, 13.09.2019, avaldati riigihangete registri lehel Kõrveküla Põhikooli juurdeehituse avatud hankemenetlus. Pakkumisi saab esitada kuni 28.10.2019

Stay tuned, sest ka Kõrveküla Põhikooli rekonstrueerimise kohta saab valla kodulehel olema blogi, kust saab lugeda ja näha, kuidas ehitus kulgeb.

Keskmine (0Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.