Tabivere Sotsiaalkeskus otsib vabatahtlikke

Seoses avastatud koroonaviiruse nakatumisega Tabivere Sotsiaalkeskuses, vajatakse täiendavat tööjõudu hooldekodu töö jätkamiseks ning igakülgse toe pakkumiseks hooldatavatele.

Keda otsime:

Hooldustöötajaid, kelle tööülesanded on järgmised:

Päeval: jälgida klientide tervislikku seisundit, kraadida, mõõta vererõhku, vajadusel suhelda pereõe/perearstiga. Ravimid jaotada, manustada silmatilgad. Mähkmete vahetamine (hetkel 9 inimest, ei ole voodikesksed). Abistada riidesse panekul, voodi korrastamisel, küünte lõikus jms. Olulised asjad üles märkida/dokumenteerida.

Öösel: kuulata, jälgida, olla olemas, kui keegi abi vajab.

Töö toimub vahetustena, kokkuleppel võimalik olla ka ainult päevastes või öistes vahetustes.

Vajatakse 4 hooldustöötajat.

 

Perenaist, kelle tööülesanded on järgmised: 

paneb valmis nõud, toob köögist valmis söögi, jaotab laiali. Peseb nõud, koristab söögilauad. Aitab hooldajat voodipesu vahetamisel, viib musta pesu pesuauto peale saatmiseks, toob puhta pesu, jagab laiali.

Töö toimub päevases vahetuses.

 

Puhastusteenindajat, kelle tööülesanded on järgmised:

koristada ja desinfitseerida kõik ruumid, täita kulumaterjalid (wc paber, kätepaber, vedelseep jne).

Töö toimub päevases vahetuses.

 

Omalt poolt pakume:

 • Väljaõpe toimetulekuks vastava abi andjana;
 • Isikukaitsevahendid;
 • Töötasu.

 

Kõigil huvilistel palume ühendust võtta e-posti aadressil kristel.altsaar@tartuvald.ee

Tartu vald kehtestas liikumispiirangu Piirissaarele

Seoses Eestis valitseva eriolukorraga, kehtib alates 03.04.2020 liikumispiirang Piirissaarele selliselt, et saarele on lubatud suunduda ainult saarel alaliselt elavatel isikutel. Saarel viibivatel isikutel on lubatud saarelt lahkuda. Kaubavedu ja elutähtsate teenuste osutamine jätkub. Piirissaare elanikel soovitame ilma tungiva vajaduseta jätta ära mandril käigud.

Valla menetleja teeb jooksvat järelevalvet kaupluste ja tanklate üle osas, mis puudutab eriolukorra juhi juhtnööride täitmist. Muuhulgas kontrollitakse, kas on fikseeritud maksimaalne inimeste arv kaupluses ja kuidas sellest kinni peetakse ning kuidas on tagatud desovahendite olemasolu poe külastajatele.

Tabivere sotsiaalkeskuses tuvastati nakatumine koroonaviirusse

Tabivere Sotsiaalkeskuses testiti möödunud nädala reedel kogu personal ja hoolealused ning paraku osutusid ühe elaniku ja kahe töötaja koroonaviiruse analüüsid positiivseks.

Terviseamet, sotsiaalministeerium ja sotsiaalkindlustusamet on välja töötanud juhise, kuidas käituda nakkuskahtlusega kliendi või töötajaga hooldekandeasutustes, tegutsetakse vastavalt antud juhistele.

Hooldekodu tegutseb kujunenud olukorras edasi rangete reeglite alusel – toimunud on kõikide ruumide desinfitseerimine, elanike liikumine on ka hooldekodu siseruumides piiratud. Kõigi hoolealuste elanike seisundit kontrollitakse jooksvalt ning vajaduse korral viiakse inimesed haiglasse.

Edasine eesmärk on tagada, et hooldekodu saaks jätkata oma tööd ning et kõigile hooldatavatele oleks tagatud igakülgne tugi. 

Tekkinud olukorra tõttu on ennetava meetmena  ajutiselt suletud samas hoones tegutsev Tabivere Lasteaed. Seni kahe valverühmaga tegutsenud lasteaed suletakse esialgu ajavahemikuks 06.04-12.04.2020. Sel perioodil on võimalik lastehoidu vajavatel Tabivere peredel viia terved lapsed Lähte lasteaed Kiisupere valverühma. Lähte lasteaia valverühma saavad vajadusel lapsi tuua ka seni Lähte lasteaia teenust kasutanud pered. Siiski kehtib endiselt soovitus jätta lapsed võimaluse korral koju.

Tartu valla hallatavad asutused jäävad suletuks

Seoses eriolukorraga Eestis, otsustas Tartu vald jätta Tartu Vallavalitsuse hallatavad asutused suletuks kuni eriolukorra lõpuni. Tartu valla Raadi Lasteaed Ripsik on suletud alates 30.03-30.04.2020. Kõik Kõrveküla, Raadi ja Lähte lasteaedade lapsed on oodatud Kõrveküla lasteaia valverühma.
Tartu valla koolides jätkub distantsõpe vähemalt kuni 04.05.2020 vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt tehtud otsusele. Kõrveküla koolis jätkub distantsõpe kooliaasta lõpuni, koolihoone antakse ehitajale üle, lootuses, et lapsed saavad sügisel alustada kooliteed uues õppehoones.

 

Andke endast märku - vabatahtlikud, abipakkujad ja kodanikualgatused

Seoses eriolukorraga riigis otsib Tartu vald vabatahtlikke, abipakkujaid ning ka kodanikealgatuste eestvedajaid, kes oleksid vajadusel valmis aitama nii nõu, jõu kui ka teenuste või kaupadega.  
 
Võimalike abikätt vajavate olukordade lahendamiseks otsitakse inimesi, kes: 
 • Ei ole vähem, kui 14 päeva jooksul saabunud välisriigist; 
 • Ei kuulu COVID-19 riskigruppi ega hoolda COVID-19 riskigruppi kuuluvaid; 
 • On vanuses 18.-60. aastat; 
 • Eriliselt otsime neid, kellel on hooldaja või tugiisiku kvalifikatsioon. 
 
Sulle, hea vabatahtlik, on garanteeritud: 
 • Isikukaitsevahendid;
 • Töövahendid ja  juhised.
 
Vabatahtlikuks registreerimiseks palume edastada e-posti aadressil kristel.altsaar@tartuvald.ee järgnevad andmed: 
 • Ees- ja perekonnanimi; 
 • Vanus: 
 • Telefoninumber; 
 • E-posti aadress; 
 • Isikliku transpordivahendi olemasolu; 
 • Olemasolevad kvalifikatsioonid. 
 
Kui soovid ise panustada vabatahtlikuna, soovid pakkuda abi toodete või teenuste näol või omad infot juba toimivate lahenduste kohta, anna meile märku!

Tartu vald otsib vabatahtlikke ning pakub lastehoidu

Tartu valla kriisikomisjon ootab teavet vabatahtlikest, kes vajadusel saaksid panustada oma tööd ja aega. Vabatahtlikke on plaanis kasutada olukorras, kus valla tavalisest hoolekande tööjõust  ei piisa kõigi abivajajateni jõudmiseks. Seetõttu palume kõiki vabatahtlikke, abipakkujaid ning ka kodanikualgatusi endast märku andma. Kui oled valmis panustama vabatahtlikuna, toodete- või teenusepakkujana või millegi muuga, anna endast teada staap@tartuvald.ee

 

Kõigil eriolukorraga seotud töötajatel (meedikutel, politseinikel, päästjatel ja teistel elutähtsate teenuste osutajatel), kelle lapsed vajavad ööpäevaringset hoidu palume konkreetsest vajadusest anda teada vähemalt 24 h ette aadressil staap@tartuvald.ee Hoid on organiseeritud Kõrveküla lasteaia ruumides. Tööjõuga panustavad kõik piirkonna lasteaednikud.

 

Kuna lasteaedade teenust kasutatakse eriolukorras väga vähe, tegi Tartu vald otsuse  ajutiselt sulgeda ajutiselt Laeva lasteaia ja Raadi lapsehoiu valverühmad alates 19.03.2020 kuni 29.03.2020. Vajaduse tekkides taasavatakse valverühm Laevas, selleks tuleb lapsevanemal teavitada lasteaia direktorit vähemalt kaks päeva ette. Raadi lapsehoiu lapsed on oodatud Kõrveküla lasteaia valverühma.

Tartu valla lasteaiad, huvikoolid ja õpilaskodu eriolukorra lõpuni tasu ei võta

Tartu Vallavalitsus kogunes täna elektroonilisele istungile ja otsustas vabastada vanemad lasteaia kohatasust alates 16. märtsist kuni eriolukorra lõpuni. Sama otsus kehtib ka Tartu valla spordikooli, Tartu valla muusikakooli ja Tabivere huvikooli õppetasude ning Lähte õpilaskodu kasutajate kohatasu kohta alates 16. märtsist kuni eriolukorra lõpuni.

Otsuse langetamisel lähtusime asjaolust, et teenuste osutamine on takistatud või ära jäänud nii vallast kui vanematest sõltumatutel asjaoludel. Juba tasutud märtsikuu kohatasu arvestame poole kuu ulatuses ettemaksuks.

 

Ühtlasi teavitame, et oleme loonud võimekuse avada alates 20. märtsist ööpäevaringne lastehoid Kõrveküla lasteaias Päikeseratas. See teenus on mõeldud nende perede lastele, kes eriolukorrast  tulenevalt seda vajavad – eeskätt meedikute, politseinike, kaitseväelaste, päästjate ja teiste elutähtsate teenuste osutajate perede lastele. Palume neil, kes 24/7 lastehoidu vajavad, sellest teada anda aadressil staap@tartuvald.ee

 

Tartu Vallavalitsus palub teada anda neil peredel, kes vajavad koolitoidu asendamist toiduainete pakiga. Sellekohane info palume saata vallavalitsuse sotsiaalosakonnale kas 24/7 töötaval infotelefonil  510 3781 või karin.aru@tartuvald.ee

Juhised Tartu valla elanikele kriisiolukorraks

Hea Tartu valla elanik! 

Arvestades välja kuulutatud eriolukorda, oleme sellele lehele koondanud info erinevatest teenustest ja Tartu valla kriisikomisjoni poolt vastu võetud otsused. Vastu võetud otsustest oleme teinud omakorda kokkuvõtvad juhised selleks, et saaksime üheskoos kaasa aidata koroonaviiruse leviku piiramisele. Igaühe panus on väga oluline, et haigestunuid oleks vähem. Arvestame iseenda ja oma kaaslastega! 

NB! Lisatud juhised täienevad jooksvalt vastavalt olukorrale. 

 

HARIDUS JA KULTUUR 

 • Eriolukorrast tulenevalt on distantsõppel kõik üldharidus- ja huvikoolid ning peatatud on huviharidus ja -tegevus. 
 • Tartu valla lasteaedades on valverühmad, kuid võimalusel tuleks lapsed koju jätta. Lasteaeda tohib viia ainult terve lapse. Perega välisreisil käinud laps peab jääma kaheks nädalaks koju. 
 • Keelatud on kõik avalikud kogunemised. Etendused, kontserdid, konverentsid, spordi- ja liikumisüritused on keelatud. 
 • Suletud on kõik Tartu valla rahva- ja kultuurimajad, raamatukogud ja noortekeskused. 

 

SPORT JA VABA AEG 

 • Kõik Tartu valla spordihooned on suletud. 
 • Kõigile on avatud Tartu vallas asuvad tervise- ja matkarajad (nt Lähte ja Laeva). Palume hoida ka loodusrajal hoida omavahelist distantsi. 

 

SOTSIAALHOOLEKANNE 

 • Tabivere Sotsiaalkeskuse külastamine on keelatud. 
 • Jätkub vältimatult vajaliku sotsiaalabi osutamine. Kõik avaldused ja taotlused tuleb esitada kas e-posti või tavaposti teel, toimivad kõik sotsiaalosakonna telefonid.  
 • Sotsiaalosakonna 24/7 valvetelefoni number on 510 3781, millele oodatakse teateid abivajavatest inimestest. 
 • Tartu valla sotsiaalhooldustöötajad ei transpordi kliente poodi ega apteeki, vaid tuuakse vajaminev kontaktivabalt koju. Teenuse osas palume täpselt kokku leppida sotsiaalosakonnaga.  

 

TRANSPORT 

 • Maakonna ühistransport toimib koolivaheajal kehtivate graafikute kohaselt. Täpsem info www.peatus.ee  
 • Õpilasliinid on suletud. 
 • Praamiliiklus liinil Piirissaare-Laaksaare on peatatud. Kaubavedu toimub vajaduspõhiselt. Põhjendatud vajaduse korral (meditsiinilised näidud vmt) toimub liiklemine saare ja mandri vahel hõljukiga. Hõljukireisi vajaduse otsustab saarevaht Toomas Lindjärv (tel 5294 630 ja e-post toomas.lindjarv@tartuvald.ee). 

 

VALLAVALITSUSE TÖÖKORRALDUS 

 • Tartu Vallavalitsuses ja teeninduspunktide teenindatakse inimesi telefoni ja e-kanalite vahendusel, vallamajas ja teeninduspunktides ei toimu kodanike füüsilist vastuvõttu. 
 • Rahvastikutoiminguid teostatakse eelneval kokkuleppel telefoni 510 6363. 

 

ÜLDINE 

Vallavalitsus soovitab kõigil püsida kodus, jälgida oma tervist ning konsulteerida vajadusel perearstiga või helistada perearstinõuandeliinil 1220

NB! 16. märtsist 2020 on avatud üleriigiline kriisitelefon 1247, mis nõustab koroonaviirusega seotud teemasid. 

Kõigil, kel on infot seoses COVID19 nakkushaigusega Tartu vallas või kui te märkate abivajajaid, siis palun andke sellest teada e-posti aadressil staap@tartuvald.ee või Tartu valla üldnumbril tel 510 6363. 

Hoidke ja olge hoitud! 

 

Täiendavate ennetavate meetmete rakendamine Tartu vallas

Täna hommikul kogunes Tartu valla kriisikomisjon, mille käigus võeti kasutusele täiendavad ennetavad meetmed COVID19 nakkushaiguse leviku tõkestamiseks Tartu vallas.

Alates 17.03.2020 ei toimu Piirissaare ja Laaksaare vahel regulaarseid praamireise.  Tegemist on ennetava meetmega, kuna suur osa saare püsielanikest kuuluvad riskigruppi. Kaubavedu toimub vajaduspõhiselt. Põhjendatud vajaduse korral (meditsiinilised näidud vmt) toimub liiklemine saare ja mandri vahel hõljukiga. Hõljukireisi vajaduse otsustab saarevaht Toomas Lindjärv (tel 5294 630 ja e-post toomas.lindjarv@tartuvald.ee). Vald tagab vajalike desinfitseerimisainete ja isikukaitsevahendite ning ravimite baasvarud saarel. Korraldus kehtib esialgu märtsi lõpuni.

Nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ei transpordi alates 16.03.2020 valla sotsiaaltöötajad kliente poodi ja apteeki, abivajajatele tuuakse kaup koju ja antakse ilma lähikontaktita üle. Need, kel on tarvis arsti vastuvõtule vältimatult minna, viiakse kohale. Samuti aidatakse jätkuvalt kõikide hädavajalike toimingutega. Seoses sellega ootab Tartu Vallavalitsus infot abivajavate inimeste kohta (nt karantiinis olijad, kelle eest omaksed ei saa hoolitseda)

Abivajavate inimeste kohta palume info saata Tartu valla sotsiaaltööspetsialist Maris Rannaveer´ile e-posti aadressil maris.rannaveer@tartuvald.ee või sotsiaalosakonna valvetelefonil 510 3781.

Palume jälgida ka oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile. Vallavalitsus on valmis pakkuma abivajajatele tuge sotsiaalteenuste ja seda eelkõige koduteenuse näol, milleks palume kõigil pöörduda sotsiaaltööspetsialist Maris Rannaveer poole.

Tartu vallas on avatud valverühmad järgmistes lasteaedades: Raadi lasteaed Ripsik, Kõrveküla lasteaed Päikeseratas, Tabivere lastead, Laeva lasteaed ja Raadi lasthoid. Palume lapsi võimalusel siiski lasteaeda mitte tuua. Lasteaiad võtavad vastu vaid terveid lapsi. Ennetava meetmena on ajutiselt suletud Lähte lasteaed Kiisupere ja Maarja-Magdaleena lasteaed.

Vallavalitsus soovitab kõigil püsida kodus, jälgida oma tervist ning konsulteerida vajadusel perearstiga või helistada perearstinõuandeliinil 1220.

NB! 16. märtsist 2020 on avatud üleriigiline kriisitelefon 1247, mis nõustab koroonaviirusega seotud teemasid.

Tartu Vallavalitsuses ei toimu kodanike füüsilist vastuvõttu esialgu märtsi lõpuni. Palume võimaluse korral kõigil esitada vajalikud avaldused, taotlused ja dokumendid elektrooniliselt või lükata vallavalitsuse külastust edasi. Kodanike teenindamine toimub telefoni teel. Toimivad kõik tavapärased vallavalitsuse mobiiltelefonid ja e-posti aadressid. Paberkandjal on võimalik kõik taotlused ja avaldused jätta vallavalitsuse postkasti, mis asub Tartu vallavalitsuse aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik (vallamaja ukse kõrval).

Kõigil, kel on infot seoses COVID19 nakkushaigusega Tartu vallas või kui te märkate abivajajaid, siis palun andke sellest teada e-posti aadressil staap@tartuvald.ee või Tartu valla üldnumbril tel 510 6363.

Tartu valla info seoses eriolukorraga Eestis

Koroonaviiruse tõkestamiseks on Eestis välja kuulutatud eriolukord ja selleks on kasutusele võetud erimeetmed.

Vabariigi Valitsuse otsusest tulenevalt on esmaspäevast, 16. märtsist, suletud kõik Tartu valla koolid ja ei sõida õpilasliinid. Kogu õppetöö viiakse üle kaug- ja koduõppevormile. Ennetava meetmena ei toimu koolijuhi korraldusel õppetööd täna Lähte Ühisgümnaasiumis, Tabivere Põhikoolis ja Kõrveküla Põhikoolis.  

Tartu Vallavalitsus otsustas täna ennetava meetmena sulgeda 16. märtsist kuni 29. märtsini Lähte lasteaia Kiisupere ja Maarja-Magdaleena lasteaia. Kõrveküla, Raadi, Tabivere ja Laeva lasteaias jäävad esmaspäevast tööle valverühmad, samuti on Raadi lastehoius avatud valverühmad. Vallavalitsus palub võimalusel jätta lasteaialapsed koju.

Märtsikuus ei toimu Tartu vallavolikogu istungit ning jäävad ära ka kõik komisjonide koosolekud.

Lisaks meenutame, et eilse otsuse alusel on kuni 29. märtsini suletud valla raamatukogud, noortekeskused, spordihooned, rahvamajad ja huvikoolid. Keelatud on Tabivere Sotsiaalkeskuse külastamine.

1.maini ei toimu kultuurisündmusi ning avalikke kogunemisi.

Tuletame meelde, et 13.03 ja 17.03.2020 EI TOIMU  Tartu Vallavalitsuses ega teeninduspunktides kodanike vastuvõttu. Palume võimaluse korral kõigil esitada vajalikud avaldused, taotlused ja dokumendid elektrooniliselt või lükata vallavalitsuse külastust edasi. Kodanike teenindamine toimub telefoni teel.

Toimivad kõik tavapärased vallavalitsuse mobiiltelefonid ja e-posti aadressid.

Tartu vallas kehtivad piirangud seoses nakkushaiguse leviku tõkestamisega

Täna kogunes Tartu valla kriisikomisjon, kus otsustati, et Tartu valla raamatukogude, noortekeskuste, rahvamajade ja huvikoolide tegevus on peatatud alates 13.03.2020 kuni 29.03.2020

Tegemist on ennetava meetmega. Koolidele ja lasteaedade sulgemiseks hetkel vajadust ei ole. Jälgime Terviseameti soovitusi ja tegutseme sellest lähtuvalt. 

Kriisikomisjoni ettepanekul otsus vallavalitsus nakkushaiguse leviku tõkestamiseks kuni 29.03.2020:

 • vallavalitsusel ja hallatavatel asutustel mitte planeerida lähetusi, ekskursioone ja õppereise välisriikidesse, juba planeeritud lähetused, ekskursioonid ja õppereisid tühistada või edasi lükata;
 • vallavalitsusel ja hallatavatel asutustel mitte korraldada seminare, vastuvõttusid jm üritusi, millest võtavad osa külalised välisriikidest;
 • keelata Tabivere Sotsiaalkeskuses viibivate hoolealuste külastamine;
 • tühistada kõik Tartu vallas toimuvad üritused.

Anname teada, et 13.03 ja 17.03.2020 EI TOIMU Tartu Vallavalitsuses ega teeninduspunktides kodanike vastuvõttu. Palume võimaluse korral kõigil esitada vajalikud avaldused, taotlused ja dokumendid elektrooniliselt või lükata vallavalitsuse külastust edasi. Kodanike teenindamine toimub telefoni teel.

Seoses COVID-19 koroonaviiruse leviku tõkestamisega suletakse ajutiselt (alates 13.03.2020-29.03.2020) järgnevad asutused:

 1. Tartu Valla Muusikakool
 2. Tabivere Huvikool
 3. Kõrveküla Spordihall
 4. Tartu valla spordikool
 5. Laeva Spordihoone
 6. Tabivere Rahvamaja
 7. Laeva Kultuurimaja
 8. Maarja-Magdaleena Rahvamaja
 9. Maarja-Magdaleena Noortekeskus
 10. Tabivere Noortekeskus
 11. Laeva Noortekeskus
 12. Lähte Noortekeskus
 13. Kõrveküla raamatukogu ja komplekteerimine
 14. Vedu Raamatukogu
 15.  Äksi Raamatukogu
 16. Lähte Ühisraamatukogu
 17. Tammistu Raamatukogu
 18. Tabivere Raamatukogu
 19. Laeva Rahvaraamatukogu
 20. Maarja-Magdaleena Raamatukogu
 21. Piirissaare Raamatukogu
 22. Härma Haruraamatukogu
 23. Elistvere Raamatukogu

Vastavalt Terviseameti soovitusele tuleb kõigil neil, kes saabuvad riskipiirkondadest, jääda kaheks nädalaks koju ning vältida liikumist rahvarohketes kohtades. Haigustunnuste ilmnemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

 

Ära unusta jäätmekäitlust ka suvilas

Hea Tartu valla elanik! 
 
Kui oled seoses eriolukorraga suundunud elama maakoju või suvilasse, siis ole hea ja sõlmi sellele aadressile ka jäätmeveo leping, et kõik Sinu jäätmed jõuaksid käitlemiseks selleks ettenähtud kohta. 
 
Jäätmeveo lepinguid saate mugavalt sõlmida veebis, minnes selleks jäätmevedaja Ragn-Sells AS veebilehele ( www.ragnsells.ee ). 
Ole hea ja ära viska jäätmeid lõkkesse, sest see teeb halba nii Sinu kui ka Sinu pere tervisele!
 
Kui prügikast on juba olemas, siis palun ära pane prügikotte konteineri kõrvale – siis ei pea neid autojuhid käsitsi tõstma ja seetõttu nakkusohtu sattuma.