Koduhooldusteenus

Koduhooldus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades isiku elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalise abita. 

Koduteenus on eelkõige: 

1. Abistamine asjaajamisel, väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamised;  

2. Klassikalised koduteenused on kliendile toidukaupade ja ravimite toomine, küttepuude tuppa toomist. 

 

Tartu Vallavalitsuse poolt osutatava koduteenuse maksumused rahvastikuregistri andmetel Tartu vallas elavatele isikutele järgmiselt:  

1.1. Koduteenuseid osutatakse kuni 2 tundi nädalas. Maksumus on 40 eurot kuus.  

1.2. Koduteenuseid osutatakse kuni 4 tundi nädalas. Maksumus on 60 eurot kuus.  

1.3. Koduteenuseid osutatakse kuni osutatakse kuni 6 tundi nädalas. Maksumus on 120 eurot kuus.  

2. Kehtestada Tartu Vallavalitsuse poolt koduteenusele suunatud klientidele tasuline transporditeenus koos saatja teenusega järgmiselt: 2.1. sõidu pikkus kuni 80 kilomeetrit – 5 eurot; 2.2. sõidu pikkus üle 80 km – 5 eurot + 0,20 eurot iga 80 kilomeetrit ületava kilomeetri eest. 

Sotsiaaltööspetsialist koos koduhooldustöötajaga koostab kliendile hoolduskava, kus süsteemselt jälgitakse kliendi hooldusvajadust ja vastavalt vajadusele kujundatakse igale kliendile koduhooldusteenus.   

 

 Teenuse vajaduse korral esitada kirjalik taotlus Tartu Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistile: 

Blanketi leiad SIIT

Sotsiaalhooldekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord