Keemiaõnnetus

Ohumärgid

 • Tunned kemikaalide lõhna või halba enesetunnet, mis võib olla seotud kemikaalidega.
 • Näed avariisse sattunud ohtlikku veost.
 • Kuuled sireenide käivitumist ohtlikus ettevõttes.
 • Näed inimesi maas lamamas.

Kuidas keemiaõnnetuseks valmis olla?

 • Tee endale selgeks, kas sinu kodu ja pereliikmete igapäevased viibimiskohad (töökoht, kool jmt) asuvad mõne ohtliku ettevõtte ohualas.
 • Tutvu ohtliku ettevõtte avaldatud ohutusteabe ja soovitustega.
 • Tee endale selgeks ohtliku ettevõtte poolt kasutatavate sireenide tähendus.
 • Tee kodus ettevalmistusi, et keemiaõnnetuse puhul saaksid siseruumidesse varjuda. 
 • Tutvu ohtlike kemikaalide ja veoste ohumärgistega, et osata keemiaõnnetusi ära tunda.

Kuidas keemiaõnnetuse korral tegutseda?

 • Püsi siseruumides, kuid ära jää hoonesse, kust kemikaalid lekivad.
 • Soovitavalt varju hoone ülemistel korrustel. Mitmed ohtlikud kemikaalid võivad koguneda just madalamatesse kohtadesse, sh keldrisse.
 • Sule uksed, aknad, ventilatsioon ja korstnasiibrid, et välisõhk sisse ei pääseks.
 • Ära kasuta lahtist tuld ja ära suitseta. Kemikaalid võivad olla tule- ja plahvatusohtlikud.
 • Jälgi usaldusväärsetest infokanalitest ametlikku ohuteavitust ja järgi käitumisjuhiseid.
 • Püsi varjus, kuni ohu möödumisest on teatatud.
 • Ametliku korralduse saamisel ole valmis evakueeruma. Pane selleks kokku esmavajalikud asjad.
 • Kemikaalide levikust põhjustatud tervisehäirete korral helista hädaabinumbrile 112.

VÄLJAS

 • Väldi igasugust kokkupuudet lahtipääsenud kemikaalidega.
 • Kaitse hingamisteid, pane selleks märg riie suu ja nina ette.
 • Autoga liikudes sule aknad ja lülita välja ventilatsioon. Õhukonditsioneer lülita siseõhu taasringluse režiimile.
 • Kui õnnetuse koht on teada või selgelt näha, liigu sellest eemale tuule suunaga risti.
 • Varju kiiresti lähimasse siseruumi, kuid väldi hoonet, kust kemikaalid lekivad. 

SISERUUMIDES

 • Püsi siseruumides, kuid ära jää hoonesse, kust kemikaalid lekivad.
 • Soovitavalt varju hoone ülemistel korrustel. Mitmed ohtlikud kemikaalid võivad koguneda just madalamatesse kohtadesse, sh keldrisse.
 • Sule uksed, aknad, ventilatsioon ja korstnasiibrid, et välisõhk sisse ei pääseks.
 • Ära kasuta lahtist tuld ja ära suitseta. Kemikaalid võivad olla tule- ja plahvatusohtlikud.
 • Jälgi usaldusväärsetest infokanalitest ametlikku ohuteavitust ja järgi käitumisjuhiseid.
 • Püsi varjus, kuni ohu möödumisest on teatatud.
 • Ametliku korralduse saamisel ole valmis evakueeruma. Pane selleks kokku esmavajalikud asjad.
 • Kemikaalide levikust põhjustatud tervisehäirete korral helista hädaabinumbrile 112.