Tartu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi "Tartu valla kaunis kodu 2024"

Konkurss "Tartumaa kaunis kodu" on osa Eesti Kodukaunistamise Ühenduse (EKKÜ) üleriigilisest konkursist „Eesti kaunis kodu", mille patroon on Vabariigi President. Konkursi tulemusena tunnustatakse üksikisikuid, kogukondi ja organisatsioone nii maakonna kui riigi tasandil.

Kodukaunistamisalane liikumine algatati 1935. aastal ning 1938. aastal asus liikumist juhtima president Konstantin Päts. Kodukaunistamise riiklikult suunatud tegevuse peatas aastakümneteks nõukogude võim. Emadepäeval, 1997. aastal kuulutas president Lennart Meri välja Eesti kodukaunistamise aasta ning asus Vabariigi Presidendina üle-eestilise kodukaunistamise liikumise vedajaks patroonina. Seda traditsiooni on jätkanud kõik Eesti Vabariigi presidendid.

Kodukaunistamisalase liikumise eesmärk on aidata kaasa Eestimaa kaunimaks muutmisele, ühise elukeskkonna korrastamisele ja meie kodukultuuri arendamisele. Kodu on meie jaoks palju laiema tähendusega, kui ainult perekonna elupaik ja koduaed. Seega hõlmab konkurss "Eesti kaunis kodu" peale traditsiooniliste kodude ka muid objekte.

Tartu valla kaunima kodu valib välja vallavalitsuse-, volikogu- ja kogukonnaliikmetest moodustatud hindamiskomisjon, kes esitab võitja maakondlikule  konkursile. Nende hulgast valib maakondlik hindamiskomisjon koduaedu külastades kolm kaunimat, arvestatakse terviklikku ruumimõju, heakorda ja haljastust. Konkursi võitnud kodude fotodest koostatakse igal aastal album „Eesti kaunis kodu", kus avaldatakse ka omanike nimed ja Vabariigi Presidendi Kantselei saadab laureaatidele nimelised kutsed tänuüritusele.

Tartu Vallavalitsus kutsub üles kõiki aktiivseid elanikke märkama Tartu vallas asuvat kaunist koduaeda, korrastatud tootmishoone ümbrust või põnevat üldkasutatava hoone õueala ning esitama neid „Tartu valla kaunis kodu 2024" konkursile. Sellel aastal saab konkursile esitada kandidaate järgnevates kategooriates:

  • Kaunis kodu ja aed (traditsiooniline talumaja, linnamaja, suvila, paarismaja);
  • Kaunis kortermaja  ja ümbrus (korterelamu või korterelamute kogum, ridaelamu ja ümbritsev väliala);
  • Kaunis üldkasutatav hoone  koos välialaga (ühiskondlik ehitis s.o rahvamaja, koolimaja, noortekeskus, lasteaed jne);
  • Kaunis avalik ruum (looduskaunis koht, supelrand, spordiväljak, avalik park või väljak, tänavalõik vms);
  • Kaunis tootmis- või ärihoone ja teenindusõu (tööstushoone või hoonete kompleks, põllumajanduskeskus, farm, aitkuivati, töökoda, kauplus);
  • Tähelepanuväärne keskkonnategu (näiteks kodanikualgatusel avaliku ruumi rikastamine haljastuse rajamise, põneva installatsiooni paigaldamise või muul moel avaliku ruumi parendamisse panustamine);
  • Elurikkaim kaunis kodu.

Konkursile esitatud aedu/õuesid/tegusid hindab komisjon. Hindamisel arvestatakse eelkõige lahenduse ruumimõju, terviklikkust, heakorda, haljastuse lahendust ja väikevormide lahendust. Konkursi tulemused avalikustatakse Tartu valla kodulehel, Tartu Valla Kuukirjas, Facebooki lehel ning Tartu valla äpis.  Võitjad esitatakse Eesti kaunis kodu maakondlikku vooru.

Anna meile kaunist kodust teada hiljemalt 28.aprilliks SIIN

Teeme oma kodu või ettevõtte ümbruse korda! Kandideeri ise või esita mõni Sulle teada olev kaunis kinnistu konkursile!