Tartu valla kaasava eelarve aastaks 2024 hääletuse tulemused on selgunud

Tartu valla kaasav eelarve kogus sel aastal kokku 1651 häält, millest kõige populaarsemaks osutus ettepanek nr 3 Kõrveküla välijõusaal 381 häälega. Ettepanek nr 7 Tabivere Põhikooli õuealale madalseiklusraja rajamine, mis pakuks tegutsemislusti kõigile kogukonna lastele kogus kokku 368 häält. Hääletusel osales 1264 Tartu valla elanikku.
 
Rahvahääletuse võitnud ettepaneku esitaja Valmar Kukk sõnul on Välijõusaal on suurepärane viis kutsuda inimesi värske õhu kätte sportima. Välijõusaali paigaldatakse erinevaid, vastavalt soovidele projekteeritud õue treeningseadmeid. Välijõusaal lihtne ja tõhus treenimisviis. Kuna ettepanek on välijõusaal projekteerida Kõrveküla Põhikooli ja Spordihoone sisehoovi laste turnimisväljaku lähedusse, saaksid lapsevanemad ja lapsed samal ajal koos õues sportida. Samas saab ka Kõrveküla Põhikooli kehalise kasvatuse tunde ja Tartu Valla Spordikooli treeninguid sellel alal läbi viia. Sellega saaksid lapsed juba varases koolieas harjumuse ka õues sihipäraste sportimisvõimaluste nautimiseks.
 
Rahvahääletusel teise koha saavutanud ettepaneku esitaja Veronika Täpsi idee on rajada Tabivere kooli lähedusse madalseikluspark, mis koosneb erinevate raskusastmetega elementidest. See võimaldaks pakkuda rohkem õues tegevusi nii väiksematele lastele kui ka noortele. Turnimine arendab tasakaalu, koordinatsiooni, füüsilist võimekust ja ajutööd, lisaks sellele on see lõbus! Tabivere lapsed vajavad sellist vahvat madalseiklusparki. Kuna seikluspargis leiavad tegevust noored igas vanuses, on see suurepärane koht perega aja veetmiseks. Samuti võib seikluspargis ja selle ümbruses korraldada õuesõpet, näiteks maastikumänge ja muid õppemänge, mis toetaksid Tabivere kooli ja lasteaeda.
 
Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2024. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.
 
Tartu vald tänab kõiki kaasava eelarve ettepanekute esitajaid ning kõiki, kes andsid oma hääle kogukonna heaks!
 

Tartu valla kaasava eelarve rahvahääletus on alanud

Tartu valla kaasava eelarve 2024 hääletamine toimub 1.detsembrist kuni 14.detsembrini 2023 elektroonilises keskkonnas VOLIS.
 
Hääletada saab ka vallamajas ja teeninduspunktides 1-14.detsembrini 2023. Igal hääletajal 3 häält. 
 
Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu vald. 
 
Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2024. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.
 
Vaata järgi, millised ideed osalevad rahvahääletusel ja anna oma hääl kogukonna heaks SIIT
 

Tartu valla kaasav eelarve 2024

Sarnaselt mitmete teiste Eesti omavalitsustega kasutab Tartu vald 2024 aasta eelarve koostamisel kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse elanikelt saadud ettepanekute alusel. Eesmärk on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas.
 
Kaasavasse eelarvesse on oodatud investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus on 30 000 eurot. Kaasava eelarvega rajatav objekt peab olema avalikuks kasutamiseks ning projektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 
Realiseeritav investeeringuobjekt peab olema peale valmimist Tartu valla omandis.
 
Kaasava eelarve osa suurus 2024 aasta eelarve koostamisel on 60 000 eurot, seega saab ellu viidud vähemalt kaks enim hääli saanud projekti.
 
 
Esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2023!
 
Ideede esitamisel tuleb märkida:
  • esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress.
  • nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu).
  • idee kirjeldus.
  • sihtrühm, kes saab probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu.
  • muu oluline info, ideed iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, muu esitaja hinnangul oluline teave).
 
Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon, kes vaatab, kas ideed on asjakohased ja teostatavad. Komisjon võib esitajate nõusolekul sarnased ideed liita, samuti paluda oma ettepanekut täiendada ning täpsustada. Komisjon valib välja rahvahääletusele suunatavad ideed.
 
Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu vald.
 
Hääletamine toimub 1.detsembrist kuni 14.detsembrini 2023 elektroonilises keskkonnas VOLIS, tuvastades ennast ID-kaardi või mobiil-IDga. Valla kodulehel www.tartuvald.ee on VOLIS-e link, mis suunab hääletama.
 
Hääletamisvõimalus elektroonilises keskkonnas VOLIS on ka vallamajas ning Laeva, Piirissaare ja Tabivere teeninduspunktis isikut tõendava dokumendi esitamisel ajavahemikus 01.12.2023-14.12.2023.
 
Igal hääletajal on 3 häält (ühe idee poolt mitu korda hääletada ei saa).
 
Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2024. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.