Tartu valla kaasava eelarve aastaks 2023 hääletuse tulemused on selgunud

Tartu valla kaasav eelarve kogus sel aastal kokku 1784 häält, millest 278 kogus kõige populaarsemaks osutunud ettepanek nr 9 riietusruumid Lähte jääväljaku juurde. Ettepanek nr 8 Nõlvakaare ja Ermi tänava mänguväljak kogus kokku 241 häält. Hääletusel osales 1147 Tartu valla elanikku.
 
Rahvahääletuse võitnud ettepaneku esitaja Taavi Rubeika sõnul rajas Tartu vald Lähte spordikompleksi juurde täismõõtmetes (26x56m) jääväljaku jäähoki- ja iluuisutamise harrastamiseks ja treeninguteks. Tegemist oli esimese etapiga tervikliku jääkompleksi loomisest. Selleks, et jääväljaku kõik külastajad (iluuisutajad, hokimängijad jne) saaksid kusagil uiske jalga panna ja riideid vahetada ning peale treeningut pesemas käia, tegi Taavi ettepaneku kaasava eelarve raames rajada jääväljaku juurde riietusruumid koos pesuruumiga, mis on planeeritud selliselt, et kahe riietusruumi peale on üks pesuruum. Nii saavad näiteks hokiturniiride aeg võistkonnad kasutada erinevaid riietusruume ja peale turniiri ka pesemas käia. 
 
Rahvahääletusel teise koha saavutanud ettepaneku esitaja Reilika sõnul on Nõlvakaare ja Ermi tänava piirkonnas lastel puudu vabaaja veetmise võimalusest. Mänguväljaku loomisega parandaksime laste võimalusi mitmekülgseks tegevuseks värskes õhus. Mänguväljaku planeerimisel on mõeldud erinevas vanuses laste peale. Mänguväljakul on erinevaid ronimisvõimalusi pakkuv mängulinnak koos liumäega, kiikede komplekt (pesakiik, beebikiik, tavakiik), liugtross, liivakast, maasisene batuut, korvpallikorv ja puhkehetkeks kaks pinki. Et mänguväljak püsiks puhas, siis ka prügikast.
 
Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2023. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.
 
Tartu vald tänab kõiki kaasava eelarve ettepanekute esitajaid ning kõiki, kes andsid oma hääle kogukonna heaks!

Tartu valla kaasava eelarve rahvahääletus on alanud

Tartu valla kaasava eelarve 2023 hääletamine toimub 1.detsembrist kuni 14.detsembrini 2022 elektroonilises keskkonnas VOLIS.
 
Hääletada saab ka vallamajas ja teeninduspunktides 1-14.detsembrini 2022. Igal hääletajal 3 häält. 
 
Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu vald. 
 
Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2023. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.
 
Vaata järgi, millised ideed osalevad rahvahääletusel ja anna oma hääl kogukonna heaks SIIT
 

Tartu valla kaasav eelarve 2023

Sarnaselt mitmete teiste Eesti omavalitsustega kasutab Tartu vald 2023 aasta eelarve koostamisel kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse elanikelt saadud ettepanekute alusel. Eesmärk on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas.

Kaasavasse eelarvesse on oodatud investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus on 30 000 eurot. Kaasava eelarvega rajatav objekt peab olema avalikuks kasutamiseks ning projektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Realiseeritav investeeringuobjekt peab olema peale valmimist Tartu valla omandis.

Kaasava eelarve osa suurus 2023 aasta eelarve koostamisel on 60 000 eurot, seega saab ellu viidud vähemalt kaks enim hääli saanud projekti.

Ideid saab esitada igaüks elektroonilises keskkonnas VOLIS. (www.volis.ee)

Esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2022!

Ideede esitamisel tuleb märkida:

  • esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress.
  • nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu).
  • idee kirjeldus.
  • sihtrühm, kes saab probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu.
  • muu oluline info, ideed iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, muu esitaja hinnangul oluline teave).

Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon, kes vaatab, kas ideed on asjakohased ja teostatavad. Komisjon võib esitajate nõusolekul sarnased ideed liita, samuti paluda oma ettepanekut täiendada ning täpsustada. Komisjon valib välja rahvahääletusele suunatavad ideed.

Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu vald.

Hääletamine toimub 1.detsembrist kuni 14.detsembrini 2022 elektroonilises keskkonnas VOLIS, tuvastades ennast ID-kaardi või mobiil-IDga. Valla kodulehel www.tartuvald.ee on VOLIS-e link, mis suunab hääletama.

Hääletamisvõimalus elektroonilises keskkonnas VOLIS on ka vallamajas ning Laeva, Piirissaare ja Tabivere teeninduspunktis isikut tõendava dokumendi esitamisel ajavahemikus 01.12.2022-14.12.2022.

Igal hääletajal on 3 häält (ühe idee poolt mitu korda hääletada ei saa).

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2023. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.

Sisene VOLISesse SIIT