Tartu valla kaasava eelarve aastaks 2022 hääletuse tulemused on selgunud

Tartu valla kaasav eelarve kogus sel aastal kokku 1269 häält, millest 324 kogus kõige populaarsemaks osutunud ettepanek nr 5 Maarja-Magdaleena kogukonna virgestusala rajamiseks. Ettepanek nr 9 Äksi vabaõhu võimlemissaal kogus kokku 323 häält. Hääletusel osales 955 Tartu valla elanikku.
 
Rahvahääletuse napilt võitnud ettepaneku esitaja Kristiina Raja sõnul on Maarja-Magdaleena Põhikooli staadionil virgestusala rajamiseks sobilik koht olemas, kuid puuduvad vajalikud atraktsioonid ja valgustus. 
 
Rahvahääletusel teise koha saavutanud ettepaneku esitajate Tiina Tambaumi ja Anne Vaheri sõnul on Äksi vaja kohta, kus saaks kõik lihasgrupid läbi võtta, tasakaalu harjutada ning selgroo sirgeks tõmmata. Kuna Äksis on teadaolevalt läbi aasta suurepärane võimlemisilm, on seda kõike tore teha vabas õhus. Lisaks ei pea ilma kütma ja nii saab võimelda täitsa tasuta. Vaja oleks ainult paar tuuletõkke seina trenažööride ja turnitorude ümber ja varikatus ei teeks ka paha.
 
Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2022. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.
 
Tartu vald tänab kõiki kaasava eelarve ettepanekute esitajaid ning kõiki, kes andsid oma hääle kogukonna heaks!
 

Kaasava eelarve hääletusele suunati sel aastal 9 ettepanekut

Sarnaselt mitmete teiste Eesti omavalitsustega kasutab Tartu vald ka 2022 aasta eelarve koostamisel kaasava eelarve põhimõtet.  Kaasav eelarve on võimalus viia valla eelarve toel ellu kodanikuinitsiatiivina sündinud mõte. See osa vallaeelarvest koostatakse kodanike ettepanekute ja hääletuse alusel, et anda kogukondadele paremad teadmised vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd, viia ellu uusi ideid või leida lahendus olulisele valupunktile vallas. Kaasava eelarve osa suurus 2022. aasta eelarve koostamisel on 30 000 eurot, seega saab ellu viidud vähemalt kaks enim hääli saanud projekti. 
 
Ideekorje aastaks 2022 toimus selle aasta oktoobris. Oktoobrikuu jooksul laekus kokku 22 ettepanekut, mida hindas vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon. Komisjon vaatas, kas ideed on asjakohased ja teostatavad ning kas esitatud ettepanekud vastavad kõigile kriteeriumitele. Komisjon valis laekunud ettepanekutest välja 9, mis suunatakse rahvahääletusele. Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2022. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.
 
Hea vallakodanik, palun kontrolli ja uuenda oma andmeid Rahvastikuregistris aadressil https://www.rahvastikuregister.ee/, sest rahvahääletusel saavad osaleda kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu vald! 
 
2019. aasta kaasavasse eelarve raames esitatud ideede ning rahvahääletuse tulemusena rajati rulapark Kõrvekülla ning kogunemiskoht Vedu külakeskusesse.
2020.aasta kaasava eelarve ideekorje raames rajati Raadile tellitava fooriga ülekäigurada. 2021. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse võitis ülekaalukalt bussipeatuste valgustamine Tartu vallas, mille raames saavad valgustatud 20 rahva poolt valitud bussipeatust ning uuendati Kõrveküla mänguväljak. 
 
"Kaasava eelarve ainus eesmärk ei ole võidutööde realiseerimine, vaid info saamine kogukondade vajadustest ja soovidest. Nii võib juhtuda, et ka hääletusel võiduta jäänud ideed valla tegevusplaanidesse siiski lisanduvad. Nii näiteks on ka hääletusel võiduta jäänud ideede alusel rajatud Äksi skatepark, välijõusaal Tabiveres, mänguväljakud Eralas, Laevas Tammistus ja Vasulas ning mitmed muud projektid on lisandunud valla pikematesse tegevuskavadesse," kommenteeris vallavanem Jarno Laur.
 
Hääletamine toimub 4.detsembrist 17.detsembrini elektroonilises keskkonnas VOLIS, tuvastades ennast ID-kaardi või mobiil-IDga. Hääletada saab nii vallamajas ja kui ka valla teeninduspunktides. 
 
Kõikide rahvahääletusele suunatud ideedega on võimalik tutvuda volikogude infosüsteemi VOLIS leheküljel SIIN
 
Peagi asume kõiki laekunud ettepanekuid ka ükshaaval tutvustama!

Tartu valla kaasav eelarve 2022

Sarnaselt mitmete teiste Eesti omavalitsustega kasutab Tartu vald 2022 aasta eelarve koostamisel kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse elanikelt saadud ettepanekute alusel. Eesmärk on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas.

Kaasavasse eelarvesse on oodatud investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus on 20 000 eurot. Kaasava eelarvega rajatav objekt peab olema avalikuks kasutamiseks ning projektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Realiseeritav investeeringuobjekt peab olema peale valmimist Tartu valla omandis.

Kaasava eelarve osa suurus 2022 aasta eelarve koostamisel on 30 000 eurot, seega saab ellu viidud vähemalt kaks enim hääli saanud projekti.

Ideid saab esitada igaüks elektroonilises keskkonnas VOLIS. (www.volis.ee)

Esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2021!

Ideede esitamisel tuleb märkida:

  • esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress.
  • nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu).
  • idee kirjeldus.
  • sihtrühm, kes saab probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu.
  • muu oluline info, ideed iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, muu esitaja hinnangul oluline teave).

Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon, kes vaatab, kas ideed on asjakohased ja teostatavad. Komisjon võib esitajate nõusolekul sarnased ideed liita, samuti paluda oma ettepanekut täiendada ning täpsustada. Komisjon valib välja rahvahääletusele suunatavad ideed.

Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu vald.

Hääletamine toimub 4.detsembrist kuni 17.detsembrini 2021 elektroonilises keskkonnas VOLIS, tuvastades ennast ID-kaardi või mobiil-IDga. Valla kodulehel www.tartuvald.ee on VOLIS-e link, mis suunab hääletama.

Hääletamisvõimalus elektroonilises keskkonnas VOLIS on ka vallamajas ning Laeva, Piirissaare ja Tabivere teeninduspunktis isikut tõendava dokumendi esitamisel ajavahemikus 04.12.2021-17.12.2021.

Igal hääletajal on 3 häält (ühe idee poolt mitu korda hääletada ei saa).

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2022. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.

Sisene VOLISesse SIIT