Elukohatoimingud

Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimine 
Elukohateade (.pdf)
Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukohaandmete kandmist rahvastikuregistrisse ehk elukohateate esitamist. Elukohateade tuleb esitada, kui:
- asute uude kohta elama
- muudate elukohta Eestis 
- asute elama välismaale
- kolite välismaalt tagasi Eestisse

NB! Elukoha muutuse korral tuleb rahvastikuregistrile teatada uus aadress 30 päeva jooksul.

Elukohateate esitamine
» Elukohateadet saab esitada riigiportaalis SIIT
» Tartu Vallavalitsuse sekretär-registripidaja juures ja teeninduspunktides
» saata digiallkirjastatuna e-postile tartuvald@tartuvald.ee
» saata Tartu Vallavalitsuse postiaadressile Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald 60512 Tartumaa

Vajalikud dokumendid lisaks elukohateatele:
- isikuttõendav dokument (posti teel saates dokumendi koopia)
- eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument
- eluruumi omaniku kirjalik nõusolek, juhul kui Te ei ole eluruumi omanik
- kaasomanike kirjalik nõusolek, juhul kui eluruum on kaasomandis
- laevapere liikmeks olemist tõendav dokument, juhul kui elukohana esitate Eesti laevaregistrisse kantud laeva ja kodusadama
 

Elukohaandmed rahvastikuregistris

Rahvastikuregistri seadus
Andmete kontrollimine rahvastikuregistris

» Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Oma andmeid saab vaadata riigiportaalis eesti.ee
» Tähtis on, et rahvastikuregistrisse oleks kantud aadress, kus isik alaliselt elab.
» Inimene on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse peale uude elukohta kolimist, valede andmete leidmisel rahvastikuregistrist või elukoha andmete puudumisel.

Andmete kontrollimiseks võimaldab inimesele juurdepääsu rahvastikuregistrisse ka kohalik omavalitsus isiku avalduse alusel. 

 

Muudatustest rahvastikuregistris

01.01.2019 jõustub uus rahvastikuregistri seadus, mille § 110 kohaselt kaotavad enne seaduse jõustumist ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse (Tartu vald) täpsusega elukoha aadressid kehtivuse. See tähendab, et pärast seda teie elukohaandmeid rahvastikuregistris enam pole. Elukoha andmete kehtivuse lõppemine rahvastikuregistris toob inimesele kaasa ebameeldivusi, kuna enam ei saa taotleda toetusi ega kasutada riigi ja valla poolt pakutavaid teenuseid (näiteks lasteaiakoht, elukohast sõltuvad toetused, juhiloa pikendamine jms), samuti ei saa osaleda valimistel. Seetõttu on väga oluline, et vallakodanikud, kellel puudub rahvastikuregistris konkreetne aadress, enne uue aasta saabumist oma aadressandmed korrastaksid.

Kuidas toimida?

Palun esitage aegsasti vallavalitsusele praeguse elukoha andmed aadressi täpsusega, et ka järgmisel aastal oleks teil võimalik kasutada mitmesuguseid omavalitsuse ja/või riigi teenuseid. Elukohaandmeid saate uuendada, kui esitate vallavalitsusele elukohateate:

- riigiportaalis eesti.ee;

- digiallkirjastatuna e-posti teel;

- vallavalitsuses kohapeal;

- postiga, lisades koopia isikut tõendava dokumendi leheküljest, millel on teie isikuandmed.

 

Kui teil ei ole täpseid elukohaandmeid võimalik esitada (nt pole üürilepingut ja omanik ei anna registreerimiseks nõusolekut), palun pöörduge vallavalitsuse poole, kes saab teid aidata.