Ühissõidukipeatustele kohanime määramise eelnõu

Seoses uute liinide käivitamisega on vaja Tartu vallas Vahi alevikus ja Tila külas rajada uued bussipeatused. Rajatavate ühissõidukipeatuste nimed on kooskõlastatud MTÜ-ga Tartumaa Ühistranspordikeskus ja Maa-ametiga.

Ettepanekud ja vastuväited on oodatud 12.05-03.06.2022 e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee

Lisainfo: majandusosakonna juhataja Kadi Kukk, tel 53476179 või kadi.kukk@tartuvald.ee

Ühissõidukipeatustele kohanime määramise eelnõu

Tartu Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu, millega muudetakse bussipeatuste nimesid kohtades, kus ristmike läheduses on kolm või neli samanimelist peatust. Sellised peatuste nimed tekitavad sõitjates segadust. Lisaks on vaja muuta nimesid, mis viitavad valele asukohale (nt Elistvere peatus, mis asub Igavere külas).

Korralduse eelnõuga on võimalik tutvuda Tartu valla koduleheküljel ja Tartu Vallavalitsuses, aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik. Märkused ja ettepanekud palume esitada kirjalikult Tartu Vallavalitsusele hiljemalt 15.06.2022. a, (sh) e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee