Eelarve 2017

Tartu valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine (Adobe Reader)

Seletuskiri 2017. aasta eelarve (Adobe Reader)

Lisa 1 - Tartu valla 2017. aasta eelarve (Adobe Reader)


EELARVE EELNÕU- 2017 2.lugemine LISA (Adobe Reader)

Seletuskiri eelarve 2017 2.lugemine 22.02.2017 (Adobe Reader)

Muudatusettepanekud 2017.a eelarve 2.lugemine 22.02.2017 (Adobe Reader)


Tartu valla 2017 aasta 1. lisaeelarve kinnitamine (Adobe Reader)

Tartu valla 2017 aasta 1. lisaeelarve (Adobe Reader)


2017.a vallaeelarve reservfondi 1.eraldus (Adobe Reader)

2017.a vallaeelarve reservfondi 2.eraldus (MS Word)

2017.a vallaeelarve reservfondi 3.eraldus (Adobe Reader)Eelarve 2016

Tartu valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine (Adobe Reader)

Seletuskiri 2016. aasta eelarve (Adobe Reader)

Lisa 1 - Tartu valla 2016. aasta eelarve (Adobe Reader)


Tartu valla 2016 aasta 1. lisaeelarve kinnitamine (DigiDoc)

Tartu valla 2016 aasta 1. lisaeelarve (MS Excel)

Tartu valla 2016 aasta 2. lisaeelarve kinnitamine (Adobe Reader)

Tartu valla 2016 aasta 2. lisaeelarve (MS Excel)


2016.a vallaeelarve reservfondi 1.eraldus (Adobe Reader)

2016.a vallaeelarve reservfondi 2.eraldus (Adobe Reader)

2016.a vallaeelarve reservfondi 3.eraldus (Adobe Reader)
Eelarve 2015

Tartu valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine (MS Word)

Seletuskiri 2015. aasta eelarve (Acrobat Reader)

Lisa 1 - Tartu valla 2015. aasta eelarve (Acrobat Reader)

Tartu valla 2015 aasta 1. lisaeelarve (MS Word)

Tartu valla 2015 aasta 2. lisaeelarve (Adobe Reader)

Tartu valla 2015 aasta 3. lisaeelarve (MS Word)

2015.a vallaeelarve reservfondi 1.eraldus (MS Word)

2015.a vallaeelarve reservfondi 2.eraldus (Adobe Reader)

 

 

Eelarve 2014

Tartu valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine (MS Word)

Seletuskiri 2014. aasta eelarve (Acrobat Reader)

Lisa 1 - Tartu valla 2014. aasta eelarve (Acrobat Reader)

Tartu valla 2014 aasta 2. lisaeelarve (MS Word)

2014.a vallaeelarve reservfondi 1.eraldus (MS Word)

2014.a vallaeelarve reservfondi 2.eraldus (MS Word)

2014.a vallaeelarve reservfondi 3.eraldus (MS Word)

 

 

Eelarve 2013

Tartu valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine (Acrobat Reader)

Seletuskiri 2013. aasta eelarve (Acrobat Reader)

Tartu valla 2013 aasta 1. lisaeelarve (MS Word)

Tartu valla 2013 aasta 2. lisaeelarve (MS Word)

2013.a vallaeelarve reservfondi 1.eraldus (MS Word)

 

Eelarve 2012

Tartu valla 2012. aasta eelarve vastuvõtmine (Acrobat Reader)

Seletuskiri 2012. aasta eelarve (Acrobat Reader)

Sihtotstarbeliste tulude ja kulude lisamine vallaeelarvesse, I kvartal 2012.a (MS Word)

Sihtotstarbeliste tulude ja kulude lisamine vallaeelarvesse, II kvartal 2012.a (MS Word)

Sihtotstarbeliste tulude ja kulude lisamine vallaeelarvesse, III kvartal 2012.a (MS Word)

2012.a vallaeelarve reservfondi 1.eraldus (MS Word)

2012.a vallaeelarve reservfondi 2.eraldus (MS Word)

2012.a vallaeelarve reservfondi 3.eraldus (MS Word)

Kvartaliaruanne 30.09.2012 (MS Excel)

 

Eelarve 2011

Tartu valla 2011. aasta eelarve vastuvõtmine (Acrobat Reader)

Tartu valla 2011. aasta eelarve muutmine 1 (MS Word)

Tartu valla 2011. aasta eelarve muutmine 2 (MS Word)

Lisa 1 Tartu valla 2011.a eelarve muutmine 2 (MS Excel)

Tartu valla 2011 aasta 1. lisaeelarve (MS Word)

Tartu valla 2011 aasta 2. lisaeelarve (MS Word)

Lisa 1 - Tulud (MS Excel)

Lisa 2 - Kulud (MS Excel)

Sihtotstarbeliste tulude ja kulude lisamine vallaeelarvesse, I kvartal 2011. a. (MS-Word)

Sihtotstarbeliste tulude ja kulude lisamine vallaeelarvesse, II kvartal 2011. a. (MS-Word)

Sihtotstarbeliste tulude ja kulude lisamine vallaeelarvesse, juuli-august  2011. a. (MS-Word)

Sihtotstarbeliste tulude ja kulude lisamine vallaeelarvesse, september  2011. a. (MS-Word)

Sihtotstarbeliste tulude ja kulude lisamine vallaeelarvesse, oktoober  2011. a. (MS-Word)

Sihtotstarbeliste tulude ja kulude lisamine vallaeelarvesse, november  2011. a. (MS-Word)

Sihtotstarbeliste tulude ja kulude lisamine vallaeelarvesse, detsember  2011. a. (MS-Word)

2011.a vallaeelarve reservfondi 1.eraldus (MS-Word)

2011.a vallaeelarve reservfondi 2.eraldus (MS-Word)

2011.a vallaeelarve reservfondi 3.eraldus (MS-Word)

2011.a vallaeelarve reservfondi 4.eraldus (MS-Word)

Eelarve täitmise kuulised aruanded 2011 (MS-Excel)

 

Eelarve 2010

Tartu valla 2010. aasta eelarve vastuvõtmine (MS Word)

Lisa 1 - Tulud (MS Excel)

Lisa 2 - Kulud (MS Excel)

Sihtotstarbeliste tulude ja kulude lisamine vallaeelarvesse, I kvartal 2010. a. (MS-Word)

Sihtotstarbeliste tulude ja kulude lisamine vallaeelarvesse, II kvartal 2010. a. (MS-Word)

Sihtotstarbeliste tulude ja kulude lisamine vallaeelarvesse, III kvartal 2010. a. (MS-Word)

Sihtotstarbeliste tulude ja kulude lisamine vallaeelarvesse, oktoober 2010. a. (MS-Word)

Sihtotstarbeliste tulude ja kulude lisamine vallaeelarvesse, november 2010. a. (MS-Word)

Sihtotstarbeliste tulude ja kulude lisamine vallaeelarvesse, detsember 2010. a. (MS-Word)

2010.a vallaeelarve reservfondi 1.eraldus (MS-Word)

2010.a vallaeelarve reservfondi 2.eraldus (MS-Word)

2010.a vallaeelarve reservfondi 3.eraldus (MS-Word)

2010.a vallaeelarve reservfondi 4.eraldus (MS-Word)

2010.a vallaeelarve reservfondi 5.eraldus (MS-Word)

Eelarve täitmise kuulised aruanded 2010 (MS-Excel)