Detailplaneeringu koostamine

Detailplaneeringut võib koostada vastavat õigust omav isik. Planeerimisseaduse § 6 lõike 10 kohaselt on planeerija geograafia, arhitektuuri või maastikuarhitektuuri eriala magistritasemele vastava kõrgharidusega või vastutava spetsialisti taseme kutsetunnistusega isik või isik, kellele on antud ruumilise keskkonna planeerija kutse.

 

Detailplaneeringu menetlusprotsessi etapid on algatamine, kooskõlastamine ja arvamuse andmine, vastuvõtmine ja avalik väljapanek ning kehtestamine. Menetlusaja kestus on orienteeruvalt 8-12 kuud.