Avalikul väljapanekul olevad korraldused

Kõrveküla alevikus Kõnnumaa detailplaneeringu alal moodustatakse uus tänav, mille järgi adresseeritakse planeeringuala krundid. Vastavalt kohanimeseadusele avalikustatakse kohanime määramise eelnõud vähemalt 15 päeva enne otsuse tegemist. Eelnõuga tehakse ettepanek määrata uue tänava nimeks Toominga tänav.

Tartu Vallavalitsuse 27.05.2021 korraldus nr 34

Tartu Vallavalitsuse 27.05.2021 korralduse nr 34 lisa 1

 

Vahi alevikus Ignatsi detailplaneeringu alal moodustatakse neli uut tänava, mille järgi adresseeritakse planeeringuala krundid. Vastavalt kohanimeseadusele avalikustatakse kohanime määramise eelnõud vähemalt 15 päeva enne otsuse tegemist. Eelnõuga tehakse ettepanek määrata uute tänava nimedeks Jasmiini tänav, Hõbepuu tänav, Kukerpuu tänav ja Leedripuu tänav. Sama otsusega pikendatakse olemasolevat Astelpaju tänavat.

Tartu Vallavalitsuse 27.05.2021 korraldus nr 39

Tartu Vallavalitsuse 27.05.2021 korralduse nr 39 lisa 1

Tartu Vallavalitsuse 27.05.2021 korralduse nr 39 lisa 2

Teade kohanimede korrastamisest

Aadressiandmete korrastamiseks registreeritakse kohanimena Tartu valla tiheasustusadel paiknevate tänavate nimed (liikluspinnad): Tila külas Virmalise tee ja Kuusisoo põik; Saadjärve külas Saadjärve tee, Aida tee, Rehe tee, Keldri tee ja Sepikoja tee.