Sotsiaal- ja haridusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev 53401591 Vastuvõtt etteregistreerimisega
sotsiaaltööspetsialist Kersti Raiküla 51967738
sotsiaaltööspetsialist Triin Vaino 53449246 Puhkusel 21.11-1.12.2022
sotsiaaltööspetsialist Erle Kriisa 53026608
sotsiaaltööspetsialist Anne-Mai Ott 51967738 Lapsehoolduspuhkusel
lastekaitsespetsialist Eliise Kiis 5214686
lastekaitsespetsialist Kalli Madisson 53549530
sotsiaalhooldustöötaja Anneli Surva
sotsiaalhooldustöötaja Sigrid Maidla
sotsiaaltöötaja Ülle Lindjärv 56680556 Piirissaarel
haridusspetsialist Ene Liivamägi 5268895
vanemtegevusjuhendaja Janne Remmelkoor 5744 3300 Tabiveres. Puhkusel 21.11-4.12.2022
tegevusjuhendaja Ingrid Kampus 5684 6007 Tabiveres
tegevusjuhendaja Külliki Jürgenson 56692730 Maarja-Magdaleenas
juhtumikorraldaja Jana Serpak 5218415