Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
majandusosakonna juhataja Kadi Kukk 53476179 Vastuvõtt etteregistreerimisega.
keskkonnaspetsialist Marjaliis Kivisaar 53094945 Jäätmemajandus, keskkonnalubade taotluste menetlemine, raielubade taotluste menetlemine, keskkonnajärelevalve, hulkuvate koerte ja kassidega seonduvad tegevused. Puhkusel 17.06-23.06.2024
teede ja liikluskorralduse spetsialist - Teede ja tänavate hooldus ja ehitamine, liiklusmärkide paigaldamine, kaevaeload ja teede sulgemise load.
bussijuht Aivar Paide 5040271
kalmistuvaht Virve Saarma 53984470 Laeva kalmistu heakord, matmistega seotud toimingud.
majandusspetsialist Tiit Sangla 5057340 Valla hoonete ja maade korrashoid.